Zie de toekomst van het MER

De wereld digitaliseert en de samenleving vraagt om meer transparantie. Royal HaskoningDHV ontwikkelde daarom een nieuwe benadering voor het delen van de complexe informatie uit een milieueffectrapport. Onder andere door visualisaties, 360-graden beelden en animaties, tonen we nu de impact van een project op de omgeving. Zie het totaalplaatje in een oogopslag, klik verder om meer te weten via de gelaagde informatie.

Dit is #HetNieuweMER

#HETNIEUWEMER – ontdek het nu

Luister naar wat deskundigen van de provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en Commissie m.e.r. van #HetNieuweMER vinden en waarom de tijd rijp is voor deze innovatie.

 

Wandel zelf door het virtuele landschap. Ontdek hoe we met visuals, animaties en interactieve kaarten en tabellen lange teksten vervangen en zo bijdragen aan betere besluitvorming.

Doe de tour    Bekijk live demo

Disclaimer

"Er wordt al decennia gepraat over het slechte imago van het MER. Maar dit leidde tot nu toe niet tot echte verbetering. Het nieuwe MER kan die verandering wel brengen door de mogelijkheden die IT ontwikkelingen bieden. We verwachten dat het digitale en interactieve MER de papieren, tekstrijke variant volledig gaat vervangen."

- Paul Eijssen, Royal HaskoningDHV’s strategisch adviseur MER en ontwikkelaar van de nieuwe digitale en interactieve MER

TRANSPARANTIE, TOEGANKELIJKHEID EN BETROKKENHEID

Royal HaskoningDHV wordt gedreven door innovaties die transparantie vergroten en meer betrokkenheid bij stakeholders mogelijk maakt. Het leidde tot de ontwikkeling van een nieuw online platform voor een milieueffectrapport, het MER. Zo dragen we bij aan meer efficiënte en effectieve besluitvorming. Dit is #HetNieuweMER.

Het nieuwe MER verruilt teksten voor interactieve visuals waardoor het rapport transparanter en overzichtelijker wordt. Het toont de impact van een project op de omgeving op een veel toegankelijker manier. De digitale MER is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en heeft positief advies ontvangen van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. Dit advies onderstreept dat de digitale MER een grote stap is in het toegankelijker maken van effectrapportages waardoor een betere betrokkenheid van stakeholders kan worden gerealiseerd.

Kies nu ook voor een toekomst waarin informatie toegankelijk en transparent is met #HetNieuweMER

Contact us

Paul Eijssen

Strategic Consultant Environmental Assessment

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Paul Eijsen vertelt aan MER-nieuws van Rijkswaterstaat

De investering in het digitale MER voor de Versterking Houtribdijk door Royal HaskoningDHV en Rijkswaterstaat is een gouden greep. De discussie over toegankelijkheid van MER staat hiermee weer bovenaan de agenda. Hoe presenteer je ingewikkelde milieu-informatie zo dat zowel bestuurders als omgeving er echt iets aan hebben?

Lees het artikel