HET MER IN EEN OOGOPSLAG

De wereld digitaliseert en de samenleving vraagt om snelheid, overzicht en transparantie. Met de komst van de omgevingswet wordt deze roep alleen maar sterker. Royal HaskoningDHV ontwikkelde een interactieve applicatie, waarmee u complexe materie van het MER op gebruiksvriendelijke manier presenteert aan verschillende stakeholders. Met visualisaties, tabellen, 360-graden beelden en animaties, wordt de impact van een project op de omgeving snel duidelijk.

HET INTERACTIEVE MER – ONTDEK HET NU

MER-deskundigen van de provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en Commissie m.e.r. leggen uit wat de voordelen zijn van het digitale MER, "De tijd is rijp voor deze innovatie, het bevordert de kwaliteit van besluitvorming."

 

Ontdek hoe we met visuals, animaties, interactieve kaarten en tabellen lange teksten vervangen en zo bijdragen aan betere besluitvorming. Wandel zelf door het virtuele landschap.

Doe de tour

“We zien dat het interactieve MER de papieren, analoge variant steeds vaker vervangt.” 

Paul Eijssen, Royal HaskoningDHV’s strategisch adviseur MER en ontwikkelaar van de interactieve MER

SNELHEID, OVERZICHT EN TRANSPARANTIE

Royal HaskoningDHV wordt gedreven door innovaties die transparantie vergroten en meer betrokkenheid bij stakeholders mogelijk maakt. Met het nieuwe online platform voor een milieueffectrapport, het MER verminderen we complexiteit, zonder de volledigheid uit het oog te verliezen. Dat doen we door ingewikkelde en grote hoeveelheden informatie gelaagd en gevisualiseerd beschikbaar te stellen Zo dragen we bij aan meer efficiënte en effectieve besluitvorming.

“ Als RWS zijn we continue op zoek naar vernieuwing en innovatie en het betrekken van de burger bij het werk wat we doen. Met de interactieve MER hebben we meer visuele, heldere overzichten, tabellen en plaatjes tot onze beschikking. Je laat zien waar het MER over gaat en klikt gericht door als je meer informatie nodig hebt. Burgers raken daardoor meer betrokken.” 

Paul Licht, afdelingshoofd Ruimte, Economie en MIRT, Rijkswaterstaat.

Contact us

Paul Eijssen

Strategic Consultant Environmental Assessment

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

INNOVATIE EN E-PARTICIPATIE

Het interactieve MER stelt u in staat de kwaliteit en efficiency van het besluitvormingsproces rond multi stakeholderprojecten te verbeteren. De applicatie wordt continue verbeterd en uitgebreid met nieuwe gebruiksmogelijkheden, zoals de e-Participatietool. Hiermee wordt het mogelijk om vanuit de Omgevingswet het draagvlak voor de complexe informatie uit het MER nog verder te vergroten.

Het digitale MER is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en heeft positief advies ontvangen van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r.

Projecten ondersteund door iReport