Logo Gemeentelijke BarometerEvenals vorig jaar bij de eerste editie werd het onderzoek uitgevoerd met een enquête onder bestuurders en ambtelijk management. Er zijn ook diepte-interviews afgenomen. Dit jaar is het verdiepende thema "Energie en Klimaat" waarbinnen het SER Energieakkoord een belangrijk onderdeel is.

Het is de tweede keer dat zo'n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer. Aan het onderzoek deden 461 respondenten mee uit 233 gemeenten, waarvan 27% gemeentelijke bestuurders.

Op 17 juni 2014 werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd met een persbericht en de publicatie van het onderzoeksrapport. Ed Nijpels (voorzitter commissie Borging SER Energieakkoord) nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het interessante rapport is hier aan te vragen (zonder kosten).

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat gemeenten druk aan de slag zijn op het gebied van energie. Ze zien veel kansen op het gebied van verduurzaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Gelijktijdig worstelen ze met hun eigen rol en de inzet van hun beperkte middelen in deze energietransitie. Ze haken vooral aan bij kleinschalige initiatieven en richten zich zo op de 'energieke samenleving', waarin ze samen met burgers de handen ineen slaan en resultaten boeken. De focus van het gemeentelijk energiebeleid lijkt daarmee niet zozeer op 'Den Haag' en haar harde klimaatdoelen en energieakkoord te zijn gericht. Mede daardoor zal de schaalsprong die het energieakkoord beoogt voor veel gemeenten een flinke uitdaging zijn.

Marije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (directeur VNG) bieden Ed Nijpels (voorzitter commissie Borging SER Energieakkoord) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. © Royal HaskoningDHVMarije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (directeur VNG) bieden Ed Nijpels (voorzitter commissie Borging SER Energieakkoord) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage.
© Royal HaskoningDHV


De barometer in de pers (2de editie 2014)

Een selectie van media-aandacht voor de barometer:
24/06 Het Financieel Dagblad: Column: Barometer of barre meter?
18/06 Energeia / EnergieKeuze.nl: Gemeenten hebben moeite met hun rol in uitvoering energieakkoord
18/06 EnergieOverheid: Gemeenten traag met uitvoeren Energieakkoord
17/06 Telegraaf.nl: Veel gemeenten te armlastig voor duurzaamheid (ook in: Friesch Dagblad, Reformatorisch Dagblad, De Stentor, BN/DE Stem, De Gelderlander, Barneveldse Courant, Ed.nl, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden)
17/06 Vara Vroegevogels: Gemeenten te armlastig voor duurzaamheid
17/06 Cobouw: Problemen met uitvoering Energieakkoord
17/06 Nederlands Dagblad: Energiedoelen hoog gegrepen voor gemeenten
17/06 Tubantia: Veel gemeenten te arm voor duurzaamheid
17/06 NUzakelijk: Geen geld gemeenten voor duurzaamheid
17/06 Gemeente.nu: Energieakkoord wordt lokale doos van Pandora
17/06 Binnenlands Bestuur: Gemeenten nog afwachtend over Energieakkoord
17/06 Infrasite: Tweede Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving vandaag gepresenteerd
18/08 Binnenlands Bestuur: Gemeenten duurzaam? De meerderheid staat in sluimerstand
08/09 Vakblad Riolering: En als we het niet doen?
09/09 ROmagazine: In een andere tent is iets anders urgent

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Infographic


Klik om te vergroten