Logo Gemeentelijke BarometerHet belangrijkste thema van deze eerste editie was 'bouwen en wonen'. Het is de eerste keer dat zo'n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer. Aan het onderzoek deden 370 respondenten mee uit 215 gemeenten, waaronder meer dan 125 bestuurders.

Op 4 juni 2013 werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd met een persbericht en de publicatie van het onderzoeksrapport. Minister Stef Blok nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het interessante rapport is hier aan te vragen (zonder kosten).

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de stagnatie van de woningmarkt en de slechte doorstroming op dit moment het grootste probleem vinden in de fysieke leefomgeving. Toch kan het Woonakkoord als middel om de woningmarkt uit het slop te trekken op weinig steun rekenen. Maatregelen als de verhuurdersheffing zijn ook zeer impopulair.
Ondanks de verliezen op grond zijn gemeenten hoopvol gestemd. Ze zien de stagnatie van de woningmarkt als een tijdelijk probleem. Daarom zijn ze terughoudend in het (tijdelijk) herbestemmen van gronden. Om beweging te krijgen in de woningmarkt, zoeken gemeenten vooral samenwerking met andere partijen. "Gemeenten laten zich niet ontmoedigen door de stagnerende woningmarkt en zoeken naar creatieve oplossingen om de markt weer los te trekken, aldus VNG-directeur Kees Jan de Vet. "Dat doen ze bijvoorbeeld door inwoners meer mogelijkheden te geven om te bouwen en hen meer zeggenschap te geven over de publieke ruimte."

Marije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV) en Andries Heidema (voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen) bieden Stef Blok (Minister voor Wonen en Rijksdienst) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. Copyright: Royal HaskoningDHVMarije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV) en Andries Heidema (voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen) bieden Stef Blok (Minister voor Wonen en Rijksdienst) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage.
© Royal HaskoningDHV


De barometer in de pers (1ste editie 2013)

Een selectie van media-aandacht voor de barometer:
04/06 Binnenlands Bestuur: Helft gemeenten haalt klimaatdoelen niet
05/06 Omroep Brabant: Veel gemeenten stellen onderhoud riool uit
05/06 Trouw: Gemeenten nemen waterschade vaker voor lief
05/06 De Volkskrant: Gemeenten nemen waterschade vaker voor lief
05/06 AD: Gemeenten nemen waterschade vaker voor lief
05/06 Cobouw: Gemeenten: maatregelen Rijk funest voor woningbouw
05/06 Riolering: Betaalbare ambities voor het stedelijk water
05-06 Renda: Verhuurdersheffing impopulair onder gemeenten
06/06 Cobouw: Gemeenten tevreden over milieu en fysieke veiligheid
06/06 AgriHolland: Gemeenten terughoudend in herbestemmen van gronden
06/06 Aedes: Woonakkoord en heffing niet populair onder gemeenten
06/06 P+: Ambtenaren negatiever over halen klimaatdoelen dan bestuurders 
11/06 Gemeente.Nu: Woonakkoord helpt gemeenten niet 
15/09 MilieuMagazine: Waarom halen gemeenten eerder gestelde klimaatdoelen niet?
20/11 Vakblad ROm: Geluid meest urgente milieuthema
20/12 Magazine FD Outlook: Een riolering die tegen een stootje kan 

Contact

Pascal Lamberigts

Directeur Strategie en Management Consultants

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht