Logo Gemeentelijke BarometerSamen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseerde Royal HaskoningDHV dit jaar de derde editie van de 'Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving'. Dit brede onderzoek geeft gemeenten inzicht in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving die de kwaliteit van het beleid en de uitvoering kan verhogen.

Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten nam deel aan het onderzoek. De resultaten werden op 2 juni bekend gemaakt met een persbericht en publicatie van het onderzoeksrapport. Dit interessante rapport is hier gratis te downloaden.

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat 83 procent van de Nederlandse gemeenten wateroverlast door hevige neerslag als het meest urgente klimaatprobleem ziet. Meer dan de helft van de gemeenten verwacht de komende jaren een toename van klimaatproblemen. Om de overlast van regenwater te beperken geeft 8 op de 10 gemeenten aan dat de rioolheffing hierdoor kan stijgen.
Doelstellingen van het SER Energieakkoord krijgen steeds meer voet aan de grond bij de gemeenten. Terwijl in 2014 de organisatorische uitwerking centraal stond, is in 2015 de aandacht verschoven naar de realisatie van lokale duurzame energiedoelstellingen. 80 procent van de gemeenten heeft heldere doelstellingen geformuleerd.

Het is de derde keer dat zo'n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer.Het onderzoek werd uitgevoerd met een enquête en diepte-interviews. De Barometer bestaat uit een jaarlijks terugkerend algemeen deel met 7 thema's binnen de fysieke leefomgeving en een verdiepend thema. Dit keer was dat het thema 'water'. Hierbij kwamen de volgende (bestuurlijke) aspecten aan de orde: klimaatadaptie, waterkwantiteit, waterketen, samenwerking en het Deltaprogramma.

Pascal Lamberigts (adviesgroephoofd Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG) bieden Wim Kuijken (Deltacommissaris) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage. © Royal HaskoningDHVPascal Lamberigts (adviesgroephoofd Royal HaskoningDHV) en Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG) bieden Wim Kuijken (Deltacommissaris) het eerste exemplaar aan van de onderzoeksrapportage.
© Royal HaskoningDHV