De toekomst van assetmanagement

Beheerorganisaties van infrastructuur en openbare ruimte staan voor grote uitdagingen. De omgeving waarin deze kapitaalgoederen functioneren, verandert snel door klimaatverandering en nieuwe technologieën. Daarnaast wordt een hoge mate van veiligheid, transparantie en duurzaamheid als vanzelfsprekend gezien. De assets zelf verouderen en worden steeds intensiever gebruikt. Tegelijkertijd wordt van beheerorganisaties verwacht dat zij de beschikbare budgetten efficiënt en transparant besteden.

In deze dynamiek kunt u of uw beheerorganisatie tegen vraagstukken aanlopen:

  • Hoe voorkomen we calamiteiten, onverwachte risico’s of onacceptabele kosten?
  • Hoe blijven onze assets voldoen aan de steeds hogere eisen ondanks de vervangingsopgave?
  • Hoe zorgen we dat onze beheerorganisatie klaar is voor de toekomst?

Royal HaskoningDHV biedt u een krachtige aanpak in assetmanagement.


 

Bezoek ons op de Vakbeurs Openbare Ruimte 2018 in Utrecht

Maak tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs op stand 4.2.52 kennis met onze krachtige aanpak in assetmanagement. Aan de hand van projecten en cases die we voor het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen uitvoeren, laten we u zien hoe we samen met uw organisatie kunnen zorgen voor voorspelbaar, transparant, doeltreffend en toekomstbestendig beheer. Bezoek ook onze lezingen over cybersecurity in de openbare infrastructuur en praktisch risicogestuurd wegbeheer.

Uw assets moeten optimale waarde leveren tegen acceptabele risico’s en kosten. Daar gaat het om. Vindt u dit ook? Wij zijn benieuwd naar uw mening! We ontmoeten u graag op onze stand!

Meer informatie over de vakbeurs

 

 

Doelgerichte aanpak

De assetmanagement-procesketen bestaat uit beleidsontwikkeling, programmering, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering. Bij deze stappen zijn veel mensen betrokken: van bestuurders en beleidsmedewerkers tot onderhoudsspecialisten en inspecteurs. Met een integrale aanpak verloopt de procesketen gecoördineerd en soepel.

Gerelateerde diensten:

Grip op de kosten bij assetmanagement
Risicogestuurd beheer en onderhoud
Inspectie en conditiemeting bij assetmanagement


 

Informatie op orde

Voor toekomstbestendig assetmanagement is een goede informatievoorziening onmisbaar. Het gaat daarbij om informatie over bijvoorbeeld de aard, ligging, conditie, prestaties en gebruik van uw assets. Het is daarbij belangrijk om eerst stil te staan bij uw informatiebehoeften en te zorgen voor actuele, betrouwbare en snel toegankelijke informatie.

Gerelateerde diensten:

Castor
BIM/OTL 

Hoogwaardige kennis

Hoogwaardige technische en inhoudelijke kennis van de betreffende assets is en blijft essentieel voor toekomstbestendig assetmanagement. Alleen met geactualiseerde en gespecialiseerde kennis op gebied van duurzaamheid, constructieve veiligheid, risicomanagement en cybersecurity haalt u maximale waarde uit uw assets.

Gerelateerde diensten:

Assetmanagement en verhardingen
Industriële automatisering, machineveiligheid en cybersecurity
Assetmanagement en verkeerssystemen
Risicobewust beheer van riolering


 

Professioneel team

Assetmanagement is mensenwerk. De betrokken mensen in uw organisatie zijn doorslaggevend voor het succes. Een professioneel team en een goede beheerorganisatie is in onze ogen dan ook het belangrijkste element van toekomstbestendig assetmanagement.

Gerelateerde projecten:

Interactieve training assetmanagement voor de gemeente Gooise Meren
Implementatie assetmanagement bij Hoogheemraadschap Delfland