De toekomst van assetmanagement

Beheerorganisaties van infrastructuur en openbare ruimte staan voor grote uitdagingen. De omgeving waarin deze kapitaalgoederen functioneren, verandert snel door klimaatverandering en nieuwe technologieën. Daarnaast wordt een hoge mate van veiligheid, transparantie en duurzaamheid als vanzelfsprekend gezien. De assets zelf verouderen en worden steeds intensiever gebruikt. Tegelijkertijd wordt van beheerorganisaties verwacht dat zij de beschikbare budgetten efficiënt en transparant besteden.

In deze dynamiek kunt u of uw beheerorganisatie tegen vraagstukken aanlopen:

  • Hoe voorkomen we calamiteiten, onverwachte risico’s of onacceptabele kosten?
  • Hoe blijven onze assets voldoen aan de steeds hogere eisen ondanks de vervangingsopgave?
  • Hoe zorgen we dat onze beheerorganisatie klaar is voor de toekomst?

Royal HaskoningDHV biedt u een krachtige aanpak in assetmanagement.


 

Een nieuwe systematiek voor het beheer Openbare Ruimte

Het beheren van de openbare ruimte kende nog nooit zo veel dynamiek als nu. Het beheervak staat bol van de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid, digitalisering en burgerparticipatie. In deze dynamiek is het heel welkom om als beheerder een fundament te hebben, een houvast om de uitdagingen met succes aan te gaan. Daarom is de nieuwe CROW Beheersystematiek Openbare Ruimte ontwikkeld. De nieuwe systematiek biedt op een praktische wijze structuur, houvast, overzicht en ook ruimte aan beheerorganisaties om het beheer op de lokale maat door te ontwikkelen, te vernieuwen of een impuls te geven.

Lees meer over deze systematiek

 

Doelgerichte aanpak

De assetmanagement-procesketen bestaat uit beleidsontwikkeling, programmering, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering. Bij deze stappen zijn veel mensen betrokken: van bestuurders en beleidsmedewerkers tot onderhoudsspecialisten en inspecteurs. Met een integrale aanpak verloopt de procesketen gecoördineerd en soepel.

Gerelateerde diensten:

Grip op de kosten bij assetmanagement
Risicogestuurd beheer en onderhoud
Inspectie en conditiemeting bij assetmanagement


 

Informatie op orde

Voor toekomstbestendig assetmanagement is een goede informatievoorziening onmisbaar. Het gaat daarbij om informatie over bijvoorbeeld de aard, ligging, conditie, prestaties en gebruik van uw assets. Het is daarbij belangrijk om eerst stil te staan bij uw informatiebehoeften en te zorgen voor actuele, betrouwbare en snel toegankelijke informatie.

Gerelateerde diensten:

Castor
BIM/OTL 

Hoogwaardige kennis

Hoogwaardige technische en inhoudelijke kennis van de betreffende assets is en blijft essentieel voor toekomstbestendig assetmanagement. Alleen met geactualiseerde en gespecialiseerde kennis op gebied van duurzaamheid, constructieve veiligheid, risicomanagement en cybersecurity haalt u maximale waarde uit uw assets.

Gerelateerde diensten:

Assetmanagement en verhardingen
Industriële automatisering, machineveiligheid en cybersecurity
Assetmanagement en verkeerssystemen
Risicobewust beheer van riolering


 

Professioneel team

Assetmanagement is mensenwerk. De betrokken mensen in uw organisatie zijn doorslaggevend voor het succes. Een professioneel team en een goede beheerorganisatie is in onze ogen dan ook het belangrijkste element van toekomstbestendig assetmanagement.

Gerelateerde projecten:

Interactieve training assetmanagement voor de gemeente Gooise Meren
Implementatie assetmanagement bij Hoogheemraadschap Delfland