RUIMTE VOOR AFSTAND

Steden nemen maatregelen om in de schaarse publieke ruimte letterlijk ruimte te scheppen, om mensen in staat te stellen voldoende afstand van elkaar te houden. Maar meer ruimte maken kan niet altijd. En juist dan is het essentieel om continu en actueel zicht te hebben op de drukte op hotspots, en waar nodig passende maatregelen te nemen. Dat is het domein van crowd management: het optimaliseren van voetgangersstromen. Royal HaskoningDHV kiest daarbij voor oplossingen waarin de mens centraal staat en dat helpt om de samenleving en de economie weer op gang te brengen.

Neem contact op

Eelco Thiellier

Project Manager & Strategic Advisor

Rotterdam, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Peter Boom

Director Rail Asset Management and Digitisation

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerichte strategie, effectieve uitvoering

Een verantwoorde aanpak voor het gebruik van de openbare ruimte in de nieuwe realiteit vraagt om een zorgvuldig uitgestippelde strategie voor crowd management: wat kan er wel, wat mag er niet? Dat bepaalt welke data uit welke gebieden en locaties nodig zijn, hoe die verzameld en geanalyseerd kunnen worden en op welke manier ze in beeld moeten worden gebracht.

Hieruit volgen het opstellen van een meetplan, het installeren van de hardware en het inrichten van de dataverwerking, tot en met de visualisering op de gewenste real-time dashboards.  Royal HaskoningDHV heeft de expertise in huis om dat gehele proces samen met de opdrachtgever te realiseren: van strategie naar implementatie, met de benodigde technologie.

We bundelen data-analyse aan domeinkennis om tot diepgaande inzichten te komen over oorzaken, en oplossingen die werken. En we werken vanuit het principe van ‘privacy by design’, zodat de persoonlijke levenssfeer van burgers niet wordt aangetast.

“De data uit de 3D sensoren en het actuele dashboard is voor ons van grote waarde en gebruiken wij actief in combinatie met de visuele waarnemingen en beeldvorming van zowel Politie als handhavers op straat. Het systeem helpt ons bij het nemen van de juiste maatregelen en de effectiviteit hiervan te toetsen. Het dashboard is beslissingsondersteunend in de operatie en geeft ons achteraf de gewenste inzichten om de drukte te objectiveren en vervolg maatregelen effectiever in te zetten. Binnen één dag na opdracht hebben Connection Systems en Ynformed [een onderdeel van Royal HaskoningDHV] een werkend dashboard opgeleverd inclusief 3D sensoren op meerdere locaties, wat een bijzondere prestatie is.” 

Jorn van Dijk, product owner Crowd Monitoring Systeem Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam


Bewezen oplossing

Onze crowd management aanpak hoeft niet meer bedacht, getest en ontwikkeld te worden, maar bewijst zich al in de praktijk. De gemeente Amsterdam gebruikt deze oplossing voor crowd management tijdens de coronacrisis, als onderdeel van het CMSA (Crowd Monitoring Systeem Amsterdam), voor tellingen in zowel parken als winkelstraten.

Dat werkt als volgt:

  • 3D-sensoren stellen bewegingen, locatie en aantallen bezoekers vast, volledig anoniem, met zeer hoge nauwkeurigheden tot 98%.
  • De data worden geanalyseerd en omgezet in duidelijke en direct bruikbare inzichten, en gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards, beschikbaar binnen drie dagen na installatie van de sensoren.
  • De dashboards laten exact zien hoeveel mensen er in een gebied zijn en in hoeverre bijvoorbeeld de gewenste afstand van 1,5 meter in het gedrang komt, met een onderscheid tussen individuen en groepen.
  • Aan de hand daarvan kan een gemeentebestuur of de politie besluiten om het publiek te via actuele informatieborden pro-actief te informeren, handhavend op te treden of een gebied zo nodig af te sluiten.
  • Informatieborden op basis van realtime informatie informeren het publiek over drukte en risico’s. Dat stelt mensen in staat een bewuste en verstandige keuze te maken.
  • Continue evaluaties van drukte en genomen maatregelen kunnen waar nodig leiden tot bijstelling van beleid.

 

 

Crowd Management in elke publieke ruimte

Onze aanpak voor gezonde afstand in publieke ruimtes kan zich bewijzen oip allerlei verschillende locaties en gebieden die te maken krijgen met steeds weer andere voetgangersstromen:

Binnensteden

Parken

Stations

Vliegvelden

Winkelcentra

Attractieparken

 Ziekenhuizen   

 

Privacy 100 procent gegarandeerd

We signaleren locaties en trajecten van gemeten personen aan de hand van telsensoren, die alleen x-y coördinaten doorsturen. De gebruikte data zijn volledig anoniem en op geen enkele wijze terug te herleiden naar een individu. Er wordt geen gebruik gemaakt van (video)beelden.

Onze oplossing voldoet volledig aan de eisen van de AVG. De wettelijk verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Privacy Impact Assessment) is al uitgevoerd.

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Amsterdam heeft daarover inmiddels positief geadviseerd.

RoyalHaskoningDHV heeft het TADA-manifest onderschreven. De uitgangspunten van dit manifest, zoals privacy by design, vormen de basis voor deze oplossing.

Over Royal HaskoningDHV en Connection Systems

  • Royal HaskoningDHV is als ingenieursbureau al tientallen jaren actief in monitoring, voorspelling en beïnvloeding van voetgangersstromen op onder meer stations, vliegvelden en in de openbare ruimte. Een gerichte strategie, gebaseerd op integrale domeinkennis, gaat steeds hand in hand gaat met effectieve implementatie, mede mogelijk gemaakt door hoogwaardige technologie.
  • Connection Systems is gespecialiseerd in het helpen realiseren van leefbare publieke omgevingen door het presenteren van kwalitatief hoogwaardige data, beelden en informatie uit sensoren, door de inzet van vernieuwende technieken en betrouwbare processen. Zo ondersteunt Connection Systems bij het oplossen van vraagstukken over veiligheid, mobiliteit, handhaving en milieu.

 

Optimaliseren van mensenstromen

De 1,5 meter-samenleving stelt nieuwe eisen aan stadsbestuurders, die zich toch al gesteld zagen voor grote uitdagingen om mensen op een gezonde, comfortabele manier in beweging te houden in steden die steeds verder groeien.

Mobiliteit ondergaat een aardverschuiving: de groeiende vraag zet druk op het bestaande systeem, en dat gaat ook nog eens gepaard met nieuwe technologie en veranderend gedrag van de mensen die gebruik maken van dat systeem.

Het geheel zorgt voor een fundamentele omschakeling: de mobiliteitstransitie. Royal HaskoningDHV koppelt diepgaande domeinkennis aan data science om knelpunten in de mobiliteitstransitie aan te pakken.

Onze People Flows oplossing zet de mens centraal en benut data om de publieke ruimte slim in te richten en continu te kunnen inspelen op de veranderende wensen van inwoners en bezoekers van de stad.