Regio’s beschouwen de grootschalige toepassing van zonne-energie als een belangrijke bron in hun strategie voor de energietransitie. Dat vraagt om technisch haalbare projecten met maatschappelijke meerwaarde, draagvlak én een sluitende business case. Want dan levert zonne-energie meer op dan alleen megawatts. Met onze jarenlange ervaring en expertise helpen wij publieke en private partijen om dit potentieel te realiseren.  

Gebundelde expertise

Voor regio’s en gemeenten brengen wij in beeld wat hun opgave voor zonne-energie is, welke locaties geschikt zijn en onder welke voorwaarden een grootschalig zonne-energie project of energielandschap (combinatie zon en wind) succesvol tot stand kan komen. De expertise van onze (landschaps)architecten en ecologen zetten wij in om de landschappelijke kwaliteit te borgen en bij te dragen aan de biodiversiteit. Deze benadering verbinden we met onze integrale expertise op het gebied van de financiële, juridische, ruimtelijke en technische aspecten. Dit doen wij altijd in samenspraak met onze opdrachtgevers en stakeholders. Zo komen wij samen tot gedragen visies, reëel beleid, en houdbare ruimtelijke plannen voor zonneparken en energielandschappen.

Zonneparken en zon op gebouwen: van concept tot realisatie

Bij de ontwikkeling van zonneparken komen participatie, landschap, ruimtegebruik, vergunningen en techniek samen. In opdracht van grondeigenaren, energie-coöperaties en projectontwikkelaars werken wij aan de integrale ontwikkeling van zonneparken: van de eerste ideevorming en locatiekeuze tot omgevingsmanagement, milieuonderzoek, vergunningen, subsidieaanvragen en realisatie. Wij hebben de expertise die nodig is om projecten niet alleen op land te realiseren, maar ook op meer ingewikkelde plekken: drijvend op water, op of nabij infrastructuur, industriële clusters, luchthavens, waterzuiveringen en op gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en zorgcentra.

Technologische innovaties voor een optimaal rendement

Aanvullend bieden wij owner’s engineering diensten aan. Door inzet van onze technische expertise, kennis van innovaties en ruime ervaring crëren we implementatiekracht. We reduceren het risico op uitval of versnelde veroudering en maximaliseren samen met onze klanten de energieopbrengst en het economisch rendement.

Technical due diligence: solide basis voor besluitvorming

Banken, investeerders, verzekeraars en vermogensbeheerders die behoefte hebben aan een onafhankelijk oordeel over de risico's van investeren in een zonne-energie project, kunnen gebruik maken van onze onafhankelijke technical due diligence.  Onze expertise, gekoppeld aan een kostenefficiënte en op maat gesneden aanpak, biedt onze klanten een solide basis voor hun participatie in zonne-energieprojecten.

Zonne-energie projecten

SAMEN VOOROP LOPEN NAAR EEN NIEUW TIJDPERK VOL GROENE ENERGIE

De overgang naar een klimaatneutrale toekomst is ingezet. Er is geen weg terug. Wat betekent deze ingrijpende verandering voor uw organisatie? De kansen zijn fenomenaal, de onzekerheden en complexiteit soms onbehaaglijk groot. Samenwerking en overzicht zijn noodzakelijk.

Lees meer