Leeuwarden-Fryslân 2018 wil cultuur gebruiken als vliegwiel om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Daarvoor moet cultuur beleefbaar zijn en toegankelijk voor een breed publiek. Het realiseren van dat doel kan de organisatie niet alleen; daarvoor zijn partners zoals inwoners, overheden en experts onontbeerlijk. Royal HaskoningDHV is al vanaf 2013 betrokken. Onze strategische advisering waarbij de geïntegreerde aanpak van Royal HaskoningDHV essentieel is, legt de nadruk op innovatie en co-creatie. Samen met partners en klanten ontwikkelen we projecten die niet alleen iconisch zijn maar ook beter en sneller worden geaccepteerd door de omgeving. Zo werken we mee aan een duurzamere toekomst.

Om van projectidee tot realisatie te komen passen we voor Leeuwarden- Fryslân 2018 onze innovatieve, geïntegreerde aanpak toe. Daan Smit, projectmanager van Royal HaskoningDHV legt uit: “We zijn niet alleen expert in duurzame en slimme ingenieursoplossingen. We dragen ook bij aan bewustwording en gedragsverandering. Daarnaast hebben we veel ervaring en kennis van het betrekken van de lokale omgeving en andere stakeholders bij projecten. Door het combineren van die deskundigheden voegen we veel waarde toe aan de realisatie van dit toekomstig erfgoed.” Dat laat onder andere ons werk zien voor De Reuzen van Royal De Luxe. We voerden de verkeersstudie uit zodat het grote aantal bezoekers goed, veilig en efficiënt kon genieten van dit grootse culturele evenement. Lees hier Gilbert Mulder’s blogpost over onze bijdrage.

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR TECHNISCHE UITDAGINGEN

Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 werkt Royal HaskoningDHV onder andere aan Sense of Place, WaterConnecting en 11 Fountains. Claudia Woolgar, creative producer van de organisatie over de rol van Royal HaskoningDHV bij het project 11 Fountains: “Dit project is een unieke samenwerking om 11 fonteinen te realiseren. De fonteinen zijn ontworpen door kunstenaars van wereldklasse en worden gebouwd in de Elfsteden van Friesland. Royal HaskoningDHV heeft in dit project zijn sterke stakeholdermanagement en technische expertise laten zien. Een creatief ontwerp is nog geen fontein. De kennis van Royal HaskoningDHV was cruciaal om van een artistiek idee op papier te komen tot een werkende fontein van steen of brons.”

“Voor bijna elk project binnen Leeuwarden-Fryslân 2018 is samenwerken met partners nodig. Denk daarbij aan kunstenaars en inwoners van Friesland, maar ook gemeentes en plaatselijke gemeenschappen. Dit is het Friesland ethos en onze manier van leven. We moeten samenwerken om barrières te overwinnen, groot of klein. Dit zal zijn sporen achterlaten in de vorm van nieuwe structuren en netwerken. We hopen dat het ook de basis zal leggen voor onze toekomst. Een betere en duurzamere toekomst voor de generaties die volgen.”

Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden

Trots versterken met Sense of Place

Voor de Culturele Hoofdstad 2018 werkt Royal HaskoningDHV ook mee aan Sense of Place aan de Waddenzeekust. De lokale bevolking en ondernemers spelen een grote rol in het project met dan 25 innovatieve kunstwerken en landschapsarchitectuur dat de identiteit en trots van Noord-Nederlandse gemeenschappen moet versterken. Royal HaskoningDHV heeft veel ervaring op het gebied van kustmanagement en draagt bij door de juiste belanghebbenden te betrekken, door innovatieve technische oplossingen te bieden voor de kunstobjecten en doen we onderzoek naar de effecten op de natuur en veiligheid.

Bewuster omgaan met water

Voor een duurzamere samenleving is bewustwording en gedragsverandering nodig. Tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 is Royal HaskoningDHV hierbij betrokken door middel van WaterConnecting 2018, een cultureel programma dat mensen bewuster wil laten omgaan met water. Water speelt een grote rol in het leven van Nederlanders; we hebben er eeuwenlange ervaring mee. Dit thema past naadloos bij de expertise en drijfveer van Royal HaskoningDHV. Anke Lodder, Energy and Climate Consultant bij Royal HaskoningDHV: “We zijn internationaal toonaangevende experts op het gebied van waterveiligheid, waterbeheer en landaanwinning. Denk bijvoorbeeld aan het bijzondere project Marker Wadden waar we als Royal HaskoningDHV een belangrijke rol hebben gespeeld. Als we samen op weg willen naar een duurzame samenleving moet iedereen zijn steentje bijdragen.” WaterConnecting 2018 omvat een scala aan waterbewustwordingsprojecten waar Anke Lodder nauw bij is betrokken. Neem contact met haar of met Femkje Sierdsma op om meer te weten te komen over wat wij voor uw uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer kunnen betekenen.  

Duurzaam vervoer

Fossielvrij Friesland is een project dat in juli 2017 fossielvrij vervoer promoot. Royal HaskoningDHV doet mee aan het initiatief om duurzame mobiliteit verder op de kaart te zetten. Sebastiaan van der Haar: “Door twee weken in de provincie Friesland fossielvrij vervoer te gebruiken, benadrukken we dat we duurzame mobiliteit belangrijk vinden en dat het praktisch ook mogelijk is. Eerder al kozen we als bedrijf voor het volledig elektrificeren van onze Nederlandse leasevloot dus voor ons is het gewoon logisch om hieraan mee te doen.” Sebastiaan van der Haar gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden van duurzame mobiliteit voor uw organisatie.