Het digitale bezoekerscentrum voor dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is nu gesloten.

Bent u op zoek naar documenten over het Voorkeursalternatief? 
Kijk op onze website: https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/.
Daar vindt u ook onze contactgegevens voor eventuele vragen.