Het noorden van Nederland is een prachtig gebied met veel cultureel erfgoed en ongerepte natuur. Het noorden is ook een regio vol bruisende economische activiteiten en met veel kansen om verder te ontwikkelen.

In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Wij zijn trotse partner van Leeuwarden-Fryslân 2018 en dragen met onze innovatieve oplossingen bij aan een duurzame toekomst. Royal HaskoningDHV werkt samen met lokale ondernemers, omwonenden, overheden en organisaties aan resultaten met impact in Noord-Nederland. Dat laat onder andere ons werk zien voor De Reuzen van Royal De Luxe. We voerden de verkeersstudie uit zodat het grote aantal bezoekers goed, veilig en efficiënt kon genieten van dit grootse culturele evenement. Lees hier Gilbert Mulder’s blogpost over onze bijdrage.

Van projectidee tot realisatie

Onze 150 experts in kantoor Groningen kennen de regio en al haar uitdagingen. Ze wonen en werken er zelf en voelen zich er nauw mee verbonden. We zetten onze integrale aanpak in van projectidee tot realisatie om samen met onze klanten te komen tot innovatieve, duurzame oplossingen. Want de beslissingen die we vandaag maken, hebben invloed op de wereld waar we morgen in leven. In de regio laten we onze expertise gelden bij projecten zoals Leeuwarden-Fryslân 2018, waar we met onze innovatieve, integrale aanpak onze technische expertise combineren met ruime ervaring op het gebied van omgevingsmanagement en gedrag.

Lees meer over onze bijdrage aan de Culturele Hoofdstad van Europa


Fotograaf: Henk Veenstra

Omgeving betrokken

Door onze uitgebreide ervaring in stakeholdermanagement kunnen we de lokale omgeving goed betrekken bij projecten zodat die beter en sneller tot het gewenste draagvlak leiden. Alle betrokkenen op een goede manier verbinden aan een project is een belangrijk thema bij de bescherming van het Waddenzeegebied en bij het voorkomen van negatieve effecten van aardbevingen door gaswinning. Voor Leeuwarden- Fryslân 2018 werken we aan Sense of Place, dit is een project met meer dan 25 innovatieve kunstwerken die de identiteit en trots van Noord-Nederlandse gemeenschappen moet versterken. Bij dit project spelen de lokale bevolking en organisaties een sleutelrol. Wij hebben veel ervaring op het gebied van kustmanagement en zorgen dat de juiste belanghebbenden betrokken zijn. We bieden innovatieve technische oplossingen voor de kunstobjecten en doen onderzoek naar de effecten op de natuur en veiligheid.


Fotograaf: Henk Veenstra

Innovatieve technische oplossingen

We zijn een toonaangevend ingenieursbureau en bedenken slimme, creatieve oplossingen voor technische uitdagingen. Daarbij passen we graag nieuwe technieken toe zoals parametrisch ontwerp, BIM en digitaal rapporteren met iReport. Door daadkrachtige partnerschappen te vormen met overheden, organisaties en onderwijsinstellingen dragen we bij aan het ontwikkelen van (hernieuwbare) energie en een gedegen infrastructuur. In Groningen Seaport passen we hoogstaande kennis toe die we elders in het land en de wereld opdoen bij zeehavenontwikkeling. We hebben meegewerkt aan de Haak om Leeuwarden, een nieuwe rijksweg die gaat zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en minder sluipverkeer. Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 werken we onder andere aan 11 Fountains waarvoor we ons inzetten om creatieve ontwerpen van kunstenaars om te zetten naar technisch werkende fonteinen.

Bewust gedrag, duurzamere toekomst

Voor een duurzamere toekomst van de regio Noord-Nederland zijn bewustwording en gedragsverandering sleutelfactoren. Belangrijke ontwikkelingen in de noordelijke regio zijn het beschermen van natuurwaarden in en rond de Waddenzee. Daarnaast zijn belangrijke thema’s de ontwikkeling van de economie en het versterken van het toerisme. Wij verzorgen de bereikbaarheid van Leeuwarden tijdens publieksevents. In 2018, als Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa is, dragen we ook bij aan het programma WaterConnecting waarmee mensen worden aangespoord bewuster om te gaan met water. Dit soort gedragsveranderingen vragen we niet alleen aan anderen, we doen er zelf ook aan mee. In de zomer van 2018 rijden we twee weken mee met Fossielvrij Friesland. Daarmee promoten we duurzame mobiliteit. Dat vinden wij belangrijk en daarom hebben wij bij Royal HaskoningDHV gekozen voor de transitie naar een 100% elektrische leasevloot.

Gerelateerde projecten

Contact

Gilbert Mulder

Project Manager Transport & Infrastructure

Groningen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht