Van optimisme naar realisme

De Noord/Zuidlijn in Amsterdam kwam negatief in het nieuws ten tijde van het verzakken van historische panden aan de Vijzelgracht. Tijdens de nasleep van de verzakkingen is Royal HaskoningDHV ingeschakeld om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de omgeving. Kern van de aanpak: van optimisme naar realisme. 
Noord/Zuidlijn | Royal HaskoningDHV
De Noord/Zuidlijn is de metroverbinding die dwars door het centrum van Amsterdam wordt aangelegd. Na voltooiing duurt de reis van Amsterdam Noord naar de Zuidas slechts 16 minuten. Dagelijks zullen naar verwachting 200.000 mensen van de lijn gebruikmaken. De Noord/Zuidlijn kreeg in juni en september 2008 landelijke media-aandacht door het verzakken van panden aan de Vijzelgracht. Het politiek gevoelige project liep vertraging op en de kosten stegen, onder andere door het langdurig stilleggen van het project. Inmiddels verloopt de bouw van de lijn weer voorspoedig en keert het vertrouwen van burgers en politiek in het project weer terug.

Onze omgevingsmanagers hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd op de volgende vakgebieden.
• Communicatie
• Omgevingsmanagement en issuemanagement
• Incidentenmanagement en oefencoördinatie

Communicatie

Na de incidenten en de daarop volgende rapporten van de Ombudsman en de Commissie Veerman werd onder meer de communicatieaanpak volledig omgegooid. De omgeving moest meer betrokken worden bij het bouwproces met, waar mogelijk, ruimte voor inbreng van ideeën.

Daarnaast moest er open worden gecommuniceerd over de risico’s en beheersmaatregelen. Er is alles aan gedaan om nieuwe problemen te voorkomen, maar het kon niet uitgesloten worden dat het toch weer mis zou gaan. Door hierover actief en eerlijk te communiceren, is de betrokkenheid van omwonenden toegenomen en ontstaat er meer begrip voor overlast.

Procedures

Een complex project als de Noord/Zuidlijn heeft te maken met een veelheid aan veiligheidsmaatregelen, procedures en een diversiteit aan stakeholders. Door de procedures te stroomlijnen en heldere afspraken te maken met alle partijen, wordt voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over taken en verantwoordelijkheden.

Ondanks de grote zorgvuldigheid kan het toch mis gaan. Het is essentieel om adequaat te reageren als dit zich voordoet. Naast een technische oplossing voor het probleem, vraagt de omgeving om aandacht. Pers, omstanders en bewoners moeten opgevangen en geïnformeerd worden. Om de organisatie hierop voor te bereiden, is een incidentenplan opgesteld en wordt een oefenprogramma doorlopen.

Vertrouwen

Omgevingspartijen hebben volop de ruimte gekregen om hun kennis, wensen en eisen kenbaar te maken. Door actief en eerlijk te communiceren is de betrokkenheid van de omwonenden weer toegenomen. De bouw van de lijn verloopt inmiddels weer voorspoedig en het vertrouwen van de burgers en politiek in het project is weer terug. Door vast te houden aan deze aanpak is de verwachting dat de afronding van het project zonder nieuwe verrassingen wordt bereikt.
 

Contact

Esther Hesp

Communications Consultant Stakeholdermanagement

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten