De luchtvaart is sterk in ontwikkeling. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie om de maatschappelijke behoeften aan luchtvaart, duurzaamheid, leefklimaat en veiligheid en een vitale economie in balans te brengen. Daarom wordt in de komende periode gewerkt aan zowel de Luchtruimherziening als de Luchtvaartnota 2020-2050. Royal HaskoningDHV heeft de opdracht van het ministerie gekregen om de planMER (Milieueffectrapportage) voor de Luchtvaartnota op te stellen.

Voor het gehele Nederlandse luchtruim stelt het ministerie momenteel de Luchtvaartnota 2020-2050 op waarin een nieuw luchtvaartbeleid zal worden bepaald. Bij de voorbereiding en besluitvorming over de Luchtvaartnota past een breder type beslisinformatie. In plaats van alleen milieueffecten mee te nemen wordt ook breder gekeken naar leefomgevingseffecten en economische effecten (brede welvaartseffecten). Op deze manier kan een integrale afweging gemaakt worden. Daarom wordt ook de planMER ingestoken als een brede welvaartseffectrapportage.

We zijn geselecteerd voor deze opdracht, omdat we naast een inhoudelijk sterk plan van aanpak ook een ruime ervaring hebben in het opstellen van milieueffectrapportages voor strategische omgevingsvisies, zoals het planMER voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en een aantal provinciale omgevingsvisies. Daarnaast werken we in deze opdracht samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Buck Consultants International (BCI).

"We zijn trots dat we geselecteerd zijn om mee te werken aan het nationale langetermijnbeleid voor de luchtvaart en dat we onze topexpertise op het gebied van milieueffecten, luchtkwaliteit en bijbehorende onderwerpen kunnen inzetten bij een dergelijk maatschappelijk relevant thema", aldus Jan de Wit, Director Smart Urban Environment bij Royal HaskoningDHV.

Contact

Paul Eijssen

Strategic Consultant Environmental Assessment

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht