Een groot deel van de Nederlandse kust wordt beschermd tegen overstroming door duinen. Deze duinen zijn onderhevig aan erosie door stormen. Om het veiligheidsniveau van het achterland op peil te houden en de kustlijn te handhaven voert Rijkswaterstaat regelmatig zandsuppleties uit. De klimaatverandering zal naar verwachting tot verhoging van suppletievolumes leiden. Het concept van de Zandmotor, een mega-suppletie die gedurende tientallen jaren vrij mag eroderen onder invloed van golven en getij is voorgesteld als een mogelijke vervanging van de steeds vaker terugkerende suppleties.

De Zandmotor is het vlaggenschip van de “Bouwen met de Natuur” filosofie waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke processen.De Zandmotor is een zeer grote zandsuppletie (21,5 miljoen m³) die gedurende 30 tot 40 jaar de kuststrook tussen Hoek van Holland en Scheveningen op een natuurlijke manier moet onderhouden. Doordat het aangebrachte zandlichaam door natuurlijke processen erodeert, verandert de vorm van de Zandmotor in de loop van de tijd. Het zand afkomstig van de Zandmotor vormt brede stranden waarmee ook natuurlijke duinontwikkeling wordt gestimuleerd. Als de Zandmotor efficiënt werkt, nemen de kosten van kustonderhoud af. De Zandmotor biedt ook uitstekende mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikkeling, en is opgezet als een wetenschappelijk experiment. Door de ontwikkeling van de Zandmotor intensief te monitoren wordt een schat aan wetenschappelijke gegevens verzameld. Momenteel zijn 10 promovendi bezig met de wetenschappelijke interpretatie van metingen en met het ontwikkelen van nieuwe concepten en verbeterde numerieke modellen.

Vanaf 2009 is Royal HaskoningDHV bij dit project betrokken. Wij stelden de MER en het definitief ontwerp op. Daarnaast hebben wij bijdragen geleverd aan het omgevingsmanagement, contractmanagement, morfologisch onderzoek, de monitoringsplannen en het project (mede) geëvalueerd.

Contact

Gerelateerde markten