Waar Zeeuwse zeedijk en polder bij elkaar komen, ontstaat een bijzonder gebied met binnendijkse getijdennatuur voor beschermde vogels, unieke verblijfsrecreatie en natuurbeleving.

Het project Waterdunen is een succes geworden omdat verschillende partijen als opdrachtgever samen met de landschapsarchitecten van Royal HaskoningDHV meewerkten aan de totstandkoming van het ontwerp.

Ontwerp project Waterdunen  | Royal HaskoningDHV

De kustverdediging die als ‘Zwakke Schakel’ verbeterd moest worden, werd gecombineerd met het ontwikkelen van nieuwe duinen met camping en recreatieterrein. Daarnaast was het doel om een groot natuurgebied met gecontroleerde getijdewerking in de polder te ontwikkelen, dit gecombineerd met recreatie. Het project Waterdunen werd geselecteerd als één van de projecten voor ‘Ontwerp Delta.NL’ (Ministerie van I&M).

Klantquote: ,,Ik ben zeer tevreden over samenwerking, inhoudelijke inbreng en resultaat!’’