Rotterdam


Bij de ontwikkeling van een bedrijfspand wordt meestal alleen rekening gehouden met de eisen van de eerste gebruiker. Is die eenmaal vertrokken, dan is het pand niet geschikt voor een volgende gebruiker - met leegstand en verloedering als gevolg. Onderbenutte kavels en ongeschikte panden blokkeren zo nieuwe economische bedrijvigheid.

Incourant bedrijfsvastgoed leidt tot gebrek aan ruimte voor ondernemen

Rotterdam heeft een tekort aan bedrijfsterreinen. Bestaande terreinen worden niet optimaal benut doordat ondernemers bij de (ver)bouw van hun bedrijfspanden zich veelal richten op hun behoefte aan ruimte op korte termijn. Daardoor ontstaat op termijn veel incourant bedrijfsvastgoed, vastgoed waar op de langere termijn minder belangstelling voor is. Dat leidt voor de ondernemer tot waardeverlies. Daardoor heeft de sector steeds behoefte aan nieuwbouw in plaats van hergebruik van bestaand bedrijfsvastgoed. Onderbenutten van vrijkomende bedrijfspanden leidt voor de gemeente tot achteruitgang van de bedrijfsterreinen. De uitdaging: hoe kan de schaarse ruimte voor ondernemers in Rotterdam optimaal worden benut?

Profielenboek toekomstbestendig bedrijfsvastgoed

Royal HaskoningDHV ontwikkelde samen met de Kamer van Koophandel, de afdeling Economie van de gemeente en de brancheverenigingen een profielenboek, waarin per sector voor kritieke aspecten de bandbreedtes staan aangegeven voor courante bedrijfshuisvesting. Deze profielen reiken de ondernemers kaders aan, waarmee zij hun bedrijfsvastgoed toekomstvast kunnen (ver)bouwen. Ook biedt het profielenboek een afwegingskader voor investeringen in het verduurzamen van hun bedrijfsvastgoed.

Bedrijfsterreinen assets gemeente; bedrijfspanden assets ondernemers

Ondernemers ontwikkelen en verbouwen doordacht toekomstvast hun bedrijfsvastgoed als assets van waarde. Bedrijventerreinen in Rotterdam worden daardoor duurzaam benut en  worden assets van waarde voor de sector. Dat voorkomt verloedering en achteruitgang van de bedrijventerreinen.