In samenwerking met een machineleverancier realiseerden wij een nieuwe, volledig geautomatiseerde opslagfaciliteit voor bulkmateriaal.

Onze klant verzamelt vliegas afkomstig uit kolencentrales in Nederland en verkoopt die in heel Europa aan de bouwsector voor de productie van cement. Omdat in de winter het elektriciteitsverbruik hoger ligt, wordt in die maanden doorgaans meer vliegas gegenereerd, terwijl de vraag vanuit de bouwsector juist in de zomermaanden piekt als er het meeste wordt gebouwd. Er is daarom behoefte aan een opslagfaciliteit die goed toegankelijk is voor vrachtwagens en binnenschepen.

Geautomatiseerd ondanks complexiteit

Royal HaskoningDHV werd gecontracteerd voor het ontwerpen van deze faciliteit, waar het voor vrachtwagens mogelijk moest zijn om geheel geautomatiseerd te laden. De businesscase voor volledig onbemande terminalbediening was voor onze klant erg aantrekkelijk. Een dergelijke terminal was op dat moment niet in bedrijf, maar volgens onze kennis en ervaring wel mogelijk, ondanks de complexe regelgeving en technische problemen.

Om dit te realiseren werkten we nauw samen met de leverancier van het materieel, die had gesuggereerd dat een onbemande terminal niet mogelijk zou zijn. Wij identificeerden hoe hun systeem moest worden aangepast met behulp van sensoren en andere componenten om de ambitie van onze klant te realiseren. De faciliteit is nu volledig operationeel en geheel geautomatiseerd.

“Wij hebben bewezen dat het mogelijk was om de faciliteit volledig te automatiseren, in tegenstelling tot de visie van de machineleverancier,” vertelt Eric Pereira, Project Manager Advisory Group Resource Logistics & Power. “Dankzij onze praktische kennis van controlesystemen en inzicht in de activiteiten van onze klant konden we samen met de leverancier de oplossing ontwikkelen die onze klant wilde.”