Onze uitdaging

Royal HaskoningDHV heeft van 2007 tot 2012 in nauwe samenwerking met Waternet de projectdefinitie, het ontwerp en de inschrijvingsdocumenten voorbereid en de bouwbegeleiding verzorgd. Het werk omvatte de vervanging van de ozongeneratoren en de renovatie van 5 ozon doseer- en verblijftanks en de renovatie van 12 onthardingsreactoren inclusief de realisatie van een nieuw gebouw voor de opslag van chemicaliën op de drinkwaterzuivering Leiduin. Beide zuiveringsstappen hebben een nominale capaciteit van 7100 m3/uur (max. 13.300 m3 /uur).

Ozon en Ontharding Leiduin | Royal HaskoningDHV

'Pelletreactoren / Onthardingsinstallatie’ waterproductielocatie Leiduin - Waternet

Omvang van het werk

  • 2007 - augustus 2008 het verzorgen van technische ondersteuning bij het opstellen van de projectdefinitie voor het Volautomatisch Drinkwater (VA-DW) programma, vertaling in een meerjarig investeringsprogramma voor de verschillende procesautomatisering projecten en de prioriteitsstelling in relatie tot andere drinkwater renovatieprojecten op de twee productielocaties Leiduin en Weesperskarspel.
  • augustus 2008 - mei 2009 uitvoeren van technologisch onderzoek, verdere project definitie en opstellen programma van eisen. In een apart project zijn ook de technische implicaties / haalbaarheid van UV oxidatie-desinfectie onderzocht voor beide productielocaties inclusief een kostenraming.
  • juni 2009 - februari 2010 zijn multidisciplinaire conceptuele en gedetailleerde ontwerpen gemaakt.
  • Tussen maart en juli 2010 zijn de aanbestedingsdocumenten in UAV-format opgesteld voor elektrotechniek, werktuigbouw, civiel en bouwkunde en infra en de levering van chemische procesinstallaties.
  • Daarnaast is het bestek opgesteld voor 5 werkpakketten en in nauwe samenwerking met Waternet bij de aanbesteding in overeenstemming met de ARW 2005 regelgeving ondersteund.
  • Vanaf april 2011 – 2012 hebben we namens Waternet full time de uitvoering begeleidt: van de bouw tot en met de in bedrijfstelling. Belangrijk omdat tijdens de ombouw de drinkwaterproductie normaal doorgang moest vinden.

De totale investeringen in Leiduin bedroegen ongeveer € 10.000.000.- De totale input van Royal HaskoningDHV in alle projectfasen sinds 2007 was ongeveer 90 man-maanden.

Contact

Ron van der Kroef

Project manager & Consultant Waste Water

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten