Royal HaskoningDHV is door Rijkswaterstaat Midden-Nederland geselecteerd voor de planstudie versterking Houtribdijk. Om de natuurwaarden in het gebied te versterken, wordt de dijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven versterkt met zand. Met het slib dat vrijkomt bij de zandwinning wordt vervolgens het natuurgebied Trintelzand aangelegd. De innovatie met zandige oevers bij de versterking van de Houtribdijk is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2019. Door de ontwikkeling van het natuurgebied Trintelzand biedt de dijkversterking kansen voor natuur en draagt bij aan de waterkwaliteit in het Markermeer.

De Houtribdijk moet versterkt worden

De Houtribdijk voldoet niet meer aan de vigerende norm voor waterveiligheid en moet versterkt worden. De Houtribdijk scheidt het Markermeer van het IJsselmeer en verbindt Enkhuizen en Lelystad. Royal HaskoningDHV is door Rijkswaterstaat Midden-Nederland geselecteerd voor de planstudie versterking Houtribdijk.

Dijkversterking gecombineerd met het ontwikkelen van natuurgebied Trintelzand

Royal HaskoningDHV heeft binnen de planstudie in de periode 2012-2015 een ontwerp voor de dijkversterking uitgewerkt en de planprocedures voorbereid.

Het dijkontwerp is in nauwe samenwerking met de omgeving opgesteld. Gezocht is naar mogelijkheden om opgaven uit bestaande beleidskaders en ruimtelijke initiatieven uit de regio te combineren met de dijkversterking. Omdat de Houtribdijk niet direct land beschermt, is gekozen voor een overslagbestendige dijk.

Om de natuurwaarden in het gebied te versterken, wordt de dijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven versterkt met zand. Het zand wordt gewonnen uit het Markermeer. Met het slib dat is vrijgekomen bij de zandwinning is het natuurgebied Trintelzand aangelegd. Dit natuurgebied bevindt zich deels onder en deels boven water en biedt kansen voor allerlei soorten waaronder mosselen, slakjes, insecten en vissen. De ontstane zandwinput fungeert na aanleg als slibvang wat bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het meer.

Het deel van de dijk tussen Trintelhaven en Lelystad wordt versterkt met gepenetreerde breuksteen. Vanwege de grotere diepte in combinatie met een ongunstiger ligging ten opzichte van de overheersende wind en golven, is een versterking in zand op dit traject minder goed uitvoerbaar.

Op dit moment adviseert Royal HaskoningDHV Rijkswaterstaat bij de uitvoering van de werkzaamheden en werken we aan het opzetten van de monitoring van het natuurgebied Trintelzand.

Innovatieve dijkversterking die bijdraagt aan de natuurwaarden van het Markermeer

De innovatie met zandige oevers bij de versterking van de Houtribdijk is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2019. Door de ontwikkeling van het natuurgebied Trintelzand biedt de dijkversterking kansen voor natuur en draagt bij aan de waterkwaliteit in het Markermeer. Een wereldwijde primeur die het IJsselmeergebied veiliger maakt en de biodiversiteit vergroot.