Een walmuur vormt de waterkering tussen de gracht, singel of vaart en het droge land. Deze vaak vele kilometers gemetselde muren, dragen sterk bij aan de veiligheid én karakteristieke uitstraling van historische binnensteden. Wanneer de veiligheid in het geding is, als gevolg van het einde van de levensduur van de gebruikte materialen, schade door bijvoorbeeld scheepvaart, veranderende verkeersbelasting, gewijzigd gebruik of achterstallig onderhoud, moet een walmuur vervangen worden.

Vernieuwing kademuren | Royal HaskoningDHV

De uitdaging

De vervanging van deze walmuren vereist door de vaak drukke binnenstedelijke omgeving een maatwerk aanpak. De uitdaging zit niet zozeer in de constructie, maar in de omgeving van het project: de monumentale panden met vaak slechte en soms geen funderingen, de vele bewoners en belanghebbenden, de beperkte werkruimte, het drukke verkeer, de stremming en hinder voor economische activiteiten, de hinder voor bewoners en gebruikers, de afstemming met projecten in de omgeving, de afstemming met publieksevenementen en het streven naar een zo kort mogelijke doorlooptijd om overlast te beperken. 

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van een vast walmuur team. Bestaande uit een projectmanager, een ontwerpleider, een constructeur, een geotechnisch adviseur, een risicomanager en een omgevingsmanager. Het team zit bij u als partner aan tafel om het project samen tot een succes te maken. Het walmuur team kent de uitdagingen. Door het vaste team worden geleerde lessen meegenomen in volgende projecten. 

Elk project heeft natuurlijk zijn eigen locatie- en project specifieke kenmerken. Daarom werken we volgens een beproefde aanpak, zodat we niets missen. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is een risicosessie bij de start van het project. In deze sessie gaan we met de belangrijkste belanghebbenden, het team van de opdrachtgever en ons team aan de slag om risico’s op gebied van o.a. omgeving, techniek, planning, contractvorming en randvoorwaarden te kwantificeren en hiervoor beheersmaatregelen te formuleren. 

De uitkomsten van de risicosessie vormen de rode draad door het project, waaraan steeds getoetst wordt. Voor de uitvoering denken we met u mee over de juiste contractvorm en begeleiden de aanbesteding. Ook tijdens de uitvoering blijven wij betrokken, zodat de volgende walmuurvernieuwing blijft aansluiten bij de praktijk.