De uitdaging

Brabant Water is bezig met het zodanig ombouwen van hun productie-installaties dat deze geschikt zijn voor op afstand gestuurde en onbemande bedrijfsvoering en bovendien verregaand te uniformeren. De huidige procesautomatisering is enerzijds verouderd en anderzijds minder geschikt voor dit soort bedrijfsvoering. De uitdaging is om op systematische wijze de besturing te vernieuwen en aan te sluiten bij het nieuwe concept. Uit oogpunt van optimalisatie wordt dit, waar mogelijk, tegelijkertijd aangepakt met een algehele renovatie van de locaties. Belangrijk is natuurlijk dat de drinkwaterproductie hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Vernieuwing Procesautomatisering bij Brabant Water | Royal HaskoningDHV

Automatiseren is vaak ook renoveren van E-installaties

Onze oplossing

Brabant Water heeft voor automatisering gekozen voor de PLC en SCADA oplossing van Schneider. Per waterproductiebedrijf wordt een ontwerp / bestek gemaakt van Schneider hardware en software configuratie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door Brabant Water ontwikkelde standaarden op basis van Schneider componenten. De aannemer is verantwoordelijk voor het detailontwerp en software programmering, waarna na installatie het geheel getest en in bedrijf wordt genomen. Royal HaskoningDHV ondersteunt Brabant Water intensief bij het gehele proces van ontwerp, bestek, uitvoeringsbegeleiding (controle hard en PLC software en SCADA) en oplevering.

Het resultaat

Een volledig vernieuwde procesautomatisering per pompstation, die op afstand bestuurbaar is. Door een systematische werkwijze wordt een hoge mate van uniformiteit verkregen. Dat maakt het onderhoud en beheer eenvoudiger.