Vechtpark Hardenberg: een prachtig parkachtig rivierenlandschap door het centrum van Hardenberg

In het Vechtpark worden de rivier de Vecht en de stad Hardenberg weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element in het stedelijke landschap. Royal HaskoningDHV maakte in opdracht van gemeente Hardenberg en Wateschap Vechtstromen voor maar liefst vier deelprojecten binnen Vechtpark Hardenberg het ontwerp, waarbij een uitgebreid participatieproces met de bewoners van de stad is doorlopen. Uitgangspunt voor het ontwerp was in alle deelprojecten het realiseren van ruimte voor water, het verbeteren van de natuurwaarden en het verhogen van de beleving. In elk deelgebied krijgt dit op een andere manier vorm. Het ontwerp omvat onder andere nieuwe nevengeulen, natuurvriendelijke oevers, wandelroutes door de uiterwaard, landschapskunst, een wildwaterkanobaan en een park dat als noodoverloop gaat fungeren. Toegevoegde waarde van Royal HaskoningDHV was het overzicht over het totaalproces, de ervaring met participatietrajecten en uitvoeringservaring, waardoor het ontwerpproces leidde tot realistische, haalbare ontwerpen.

Zie ook www.vechtparkhardenberg.nl

Vechtpark Hardenberg | Royal HaskoningDHV

Vechtpark Hardenberg | Royal HaskoningDHV