Technische Universiteit Delft

Om haar internationale positie te behouden, is het voor de TU Delft van belang te beschikken over uitstekende en duurzame faciliteiten. De universiteit investeert dan ook continu in de kwaliteit van haar gebouwen en faciliteiten op de campus. Royal HaskoningDHV adviseert de TU Delft in verschillende projecten, variërend van bouwkundig tot installatietechnisch advies; altijd met het oog op duurzaamheid.

In het Meerjarenonderhoudsplan ligt vast welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren gaan plaatsvinden en wat hiervoor de te verwachten kosten zijn. Voor de TU Delft werkt dit plan kostenbesparend en waarde verhogend voor haar vastgoed. Dit geldt ook voor de 'quick scans' die Royal HaskoningDHV voor de TU Delft uitvoert. Hiermee is een snelle beoordeling van gebouwen mogelijk, evenals de bepaling van benodigde investeringen.

Contact

Sebastiaan van der Haar

Managing Consultant Energietransitie & Circulariteit Gebouwde Omgeving

Groningen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten