Overstromingen zijn een enorm probleem voor de kustgemeenschappen van het Verenigd Koninkrijk. 

Onze benadering voor het beheersen van dit risico is getest gedurende hoge waterstanden in Littlehaven aan de noordoostkust van Engeland in december 2013 en is effectief gebleken, terwijl vele andere gebieden in het Verenigd Koninkrijk te lijden hebben gehad van omvangrijke overstromingen. Onze oplossing omvat een nieuwe zeewering en een boulevard voor de kust van Littlehaven.

In samenwerking met de gemeenteraad van South Tyneside sinds 2009, hebben we een oplossing bedacht en gedurende 2013 toezicht gehouden op de bouw van de nieuwe zeewering en boulevard voor de badplaats Littlehaven. De bestaande zeewering had te lijden van structurele schade en een afslag van de vooroever, veroorzaakt door regelmatige golfoverslag en frequente overstromingen van de kust.

De nieuwe zeewering is een eindje landinwaarts gebouwd, dus aan de landzijde van de verouderde, beschadigde verdediging. Dit is de eerste verdedigingsconstructie van dit type aan de kust van het Verenigd Koninkrijk, waarbij de zeewering met opzet naar achteren is geplaatst voor een duurzamere en effectievere positie op de lange termijn. Dit unieke ontwerp stimuleert de ontwikkeling van een natuurlijk strand vóór de zeewering, terwijl het risico op golfoverslag en landerosie wordt verminderd.

Afvalmateriaal van de sloop van de voormalige zeewering is op locatie hergebruikt om het niveau van de aangrenzende parkeerplaats en recreatiegebied te verhogen, en zo het risico op overstromingen verder te verminderen. Het ontwerp van de zeewering omvat een brede boulevard en terrasvormige brede treden zodat mensen beter toegang hebben tot het strand. Bovendien heeft de zeewering een positief effect op de schoonheid van het gebied doordat er een prachtige baai vorm is gecreëerd.

Wethouder Audrey McMillan, Vice-voorzitter van de Foreshore Steering Group van de gemeenteraad van South Tyneside, zegt het volgende: “De investering in, en de verbeteringen die aan de kust bij Littlehaven zijn aangebracht, bieden de stad volop mogelijkheden. Er worden nieuwe dimensies toegevoegd voor het toerisme, en huizen en bedrijven krijgen de noodzakelijke bescherming tegen overstromingen.”