Met zowel nieuwbouw, verbouw als herbestemming van gebouwen wil de Universiteit van Amsterdam haar open stadscampus, het Roeterseiland, helemaal geschikt maken voor het onderwijs en onderzoek van de toekomst. Een nieuwe stedenbouwkundige visie is hiervoor in 2005 opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de renovatie van de prominente gebouwen A en B/C. Royal HaskoningDHV verzorgt het bouwprojectmanagement vanaf de structuur-studiefase tot aan de oplevering. 
Universiteit van Amsterdam. © AHMM (Allford Hall Monaghan Morris Architects)
Voor de Europese aanbesteding heeft Royal HaskoningDHV een innovatieve aanbestedingsstrategie op basis van de 'Snedemethode' opgesteld en deze procedure begeleid. Dankzij de snedemethodiek, waarbij selectie plaatsvindt op basis van afprijzing van slechts één representatief deel - een snede - van het project, was een korte selectieprocedure mogelijk en bleven de kosten voor de gegadigden beperkt.

Ook de geadviseerde Transparantie Inkoop Procedure met één hoofdaannemer met gezamenlijke onderaannemers-selectie biedt de universiteit voordelen; één verantwoordelijke op de bouwplaats, maar ook opdrachtgeversinvloed op essentiële onderaannemers.


Contact

Sebastiaan van der Haar

Managing Consultant Energietransitie & Circulariteit Gebouwde Omgeving

Groningen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten