In samenwerking met zowel de gemeente als de provincie Utrecht heeft Royal HaskoningDHV een Toekomstbeeld voor het Openbaar Vervoer in Midden Nederland opgesteld. Dit regionale toekomstbeeld is input voor het landelijk programma ‘OV Toekomstbeeld’ vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met als centrale vraag: wat is het toekomstbeeld van het OV in 2040 en wat betekent dit voor de keuzes waar de OV-sector de komende jaren voor staat?

Voorbeeld van OV potentie in 2040 op basis van modelanalyse | Royal HaskoningDHV

Foto: Voorbeeld van OV potentie in 2040 op basis van modelanalyse


Aan de hand van een analyse van de OV-netwerkkwaliteit, OV-aandeel en OV-potentie en de specifieke opgaven in Midden-Nederland zijn verschillende netwerkperspectieven onderzocht. De resultaten vormden input voor het OV Toekomstbeeld, dat bestaat uit een netwerkstrategie en een aanvullend pakket om enerzijds het OV rendabeler te maken en anderzijds een antwoord te geven op de vervoersvraag in gebieden met een beperkte OV-vraag of van specifieke doelgroepen.

Specifieke uitdagingen bij het opstellen van het OV Toekomstbeeld voor Midden-Nederland waren:

  • Een landelijk afgestemde aanpak die zich nog ontwikkelde gedurende het project
  • De korte doorlooptijd om aan te sluiten bij de landelijke aanpak
  • Draagvlakverwerving bij een brede groep van stakeholders, waaronder regio’s, vervoerders en reizigersorganisaties.

Door een intensieve samenwerking met de opdrachtgevers konden we de scope van het project enkele keren succesvol aanpassen om de landelijke ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.

We zijn erg succesvol geweest in het verkrijgen van draagvlak bij alle stakeholders door de inzet van interactieve werkvormen, waarbij het gelukt is de ingewikkelde materie over te dragen aan stakeholders en input te vragen tijdens interactieve sessies. De reacties, denkbeelden en tekeningen uit deze sessies hebben we gebruikt om tot werkbare kaartbeelden en voorstellen te kunnen komen die weergeven hoe het OV-netwerk er uit zou kunnen komen te zien in 2040. Deze resultaten zijn daarmee de ruggengraat van het OV Toekomstbeeld Midden Nederland geworden.

Contact

Gerelateerde markten