Terheijden wil het eerste aardgasvrije dorp van Noord-Brabant worden. Royal HaskoningDHV heeft in samenwerking met het lokale TEC (Traais Energie Collectief) een uitvoeringsplan opgesteld, als basis voor de aanvraag van een inmiddels verstrekte subsidie van 3,4 miljoen euro door het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van de warmtetransitie.

Aanleg warmtenet

Het Brabantse dorp Terheijden, onderdeel van de gemeente Drimmelen, wil het eerste aardgasvrije dorp van Noord-Brabant worden. Royal HaskoningDHV heeft samen met het TEC (Traais Energie Collectief) een uitvoeringsplan opgesteld. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kende de subsidie op 1 oktober 2018 toe. In totaal krijgen 27 gemeenten een rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is 120 miljoen euro beschikbaar. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend.

Inmiddels zijn de eerste stappen van de uitvoering gezet. De eerste fase betreft de aanleg van een warmtenet in het centrum van Terheijden voor 334 woningen en vijf grote gebouwen. Het warmtenet wordt gekoppeld aan een kleinschalige bio-energiecentrale en een WKO-systeem. In de nog te plannen tweede fase wordt het warmtenet aangesloten op een geothermie-bron. Daarvoor is een grotere warmteafzet nodig en moet het warmtenet in Terheijden worden uitgebreid.

Overtuigende aanvraag

Royal HaskoningDHV stelde samen met het TEC (Traais Energie Collectief) binnen vier weken een uitvoeringsplan op dat als basis diende voor de succesvolle subsidieaanvraag. Royal HaskoningDHV adviseerde om in de subsidieaanvraag nadruk te leggen op de unieke combinatie van technologieën voor warmteopwekking, op het feit dat het project ontwikkeld wordt door een collectief en op de koppelkans met de geplande rioleringswerkzaamheden, die de aanleg van het warmtenet op korte termijn reëel maakte. De aannemelijkheid van een spoedige projectrealisatie was een van de beoordelingscriteria van de subsidieregeling.

Opdrachtgever Hans Krämer, manager grondgebied van de gemeente Drimmelen over de samenwerking: "RHDHV heeft de gemeente en het TEC ondersteund in het opstellen van deze subsidieaanvraag en in het uitwerken van de onderliggende businesscase. Mede dankzij de professionele en kundige ondersteuning van Royal HaskoningDHV is de subsidie op 1 oktober door het ministerie toegekend."

Karolina Euler-van Hulst, duurzaamheidsadviseur bij Royal HaskoningDHV: "We hebben in Terheijden een lokaal initiatief succesvol gecombineerd met landelijke ontwikkelingen. Dat de goede samenwerking met de gemeente Drimmelen en het TEC werd beloond met toekenning van de subsidie, was fantastisch nieuws voor alle betrokkenen. Vooral ook omdat het uitvoeringsplan via de subsidie de weg plaveide naar concrete projectrealisatie."

Het resultaat

Mede dankzij het door Royal HaskoningDHV opgestelde uitvoeringsplan kwam de subsidie beschikbaar. Inmiddels heeft Royal HaskoningDHV het volledige plan van aanpak geschreven voor de aanleg van het warmtenet, van eerste idee tot en met de concrete projectrealisatie.