Een energieneutraal Zeeland in 2050

Provincie Zeeland zet stappen in de energietransitie. En werkt aan het energieneutraal maken van de elektriciteitsvoorziening, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Om de doelen te halen zoals die zijn opgeschreven in het landelijk Klimaatakkoord, de roadmap van Smart Delta Resources (SDR) en de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES), is een energie-infrastructuur nodig die deze transitie aankan. Het helpt SDR en de RES verder in de ontwikkeling naar een duurzaam en energieneutraal 2050. Met als tussendoel 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Vier scenario’s

Royal HaskoningDHV heeft, samen met CE Delft, een energiesysteem-studie gedaan naar de knelpunten, kansen, uitdagingen en mogelijke investeringen bij het ontwerpen van nieuwe energiesystemen. Het is belangrijk dat deze nieuwe systemen betrouwbaar, beheersbaar, betaalbaar en veilig zijn.

In samenwerking met de netbeheerders TenneT, Gasunie en Enduris hebben Royal HaskoningDHV en CE Delft in de studie vier uiterste systeemscenario’s in beeld gebracht. De focus van Royal HaskoningDHV lag hierbij op de veranderende vraag van de industrie. De scenario’s zijn doorgerekend op de mate van impact die de energietransitie kan hebben op de energie-infrastructuur. Vanuit de vier scenario’s zijn vijf belangrijke potentiële knelpunten naar voren gekomen. Voor de knelpunten zijn aanbevelingen gedaan om de transitie in goede banen te leiden. Zodat Zeeland is voorbereid op het maken van de juiste beslissingen en investeringen voor een goed werkende energie-infrastructuur.

Waarom een systeemstudie?

Het is belangrijk om te weten wat de energievraag en het aanbod is in verschillende sectoren. Niet alleen van vandaag en morgen, maar vooral op de lange termijn. Als fossiele brandstoffen worden vervangen door bijvoorbeeld groene waterstof en elektriciteit, moet er bekeken worden wat de effecten op het systeem zijn. Van daaruit kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden en bepaald worden welke investeringen er bij bepaalde ontwikkelingen juist wel of niet nodig zijn. Om ook in de toekomst geschikte capaciteit te bieden is inzicht in mogelijke scenario’s nodig. Een systeemstudie geeft dit inzicht, laat ontwikkelingen van energievraag en -aanbod zien en brengt de impact op de energie-infrastructuur naar de oppervlakte. Met de daarbij horende knelpunten en de mogelijke oplossingen.

Contact

Marit van Lieshout

Senior Consultant Energy transition in Industry

Rotterdam

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten