Het gemeentelijk woningbouwprogramma van de gemeente Sint Anthonis had een vertaling nodig naar een lokaal programma voor de 7 kernen van de gemeente. De kapstok voor een ruimtelijke vertaling van dit programma ontbrak. Royal HaskoningDHV heeft samen met een ambtelijke werkgroep en een klankbordgroep die alle kernen vertegenwoordigt verkend hoe Sint Anthonis in de toekomst levendig kan blijven. Daartoe is eerst een Basisverkenning gemaakt, gevolgd door een Koersnotitie waarin duidelijke keuzen werden gemaakt voor diverse onderwerpen als wonen, economie, recreatie en leefbaarheid. Deze zijn daarna ruimtelijk vertaald in een Structuurvisie Kernen wat leidt tot een helder en samenhangend ruimtelijk beleid met een concreet uitvoeringsprogramma van woningbouw- en openbare ruimteprojecten.

Geleverde diensten:

  • Procesmanagement
  • Ruimtelijke analyse
  • Strategische visieontwikkeling
Structuurvisie Sint Anthonis | Royal HaskoningDHV

Contact

Wouter Porton

Strategic Consultant Sustainable Urban Development

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten