In 2003-2004 heeft Royal HaskoningDHV de eerste regionale structuurvisie voor de Achterhoek opgesteld. Dit geschiedde destijds in sneltreinvaart. De provincie had de Gelderse regio’s uitgedaagd om door middel van een regionale visie een bijdrage te leveren aan het nieuwe streekplan. De Achterhoek bestond op dat moment nog uit 17 gemeenten met sterk uiteenlopende karakters en politieke signatuur.

In enkele compacte werksessies heeft Royal HaskoningDHV jaren later in samenwerking met de regiogemeenten de visie geactualiseerd. De landschappelijke analyse en daarmee verbonden sturingsfilosofie voor het landelijk gebied is als basis overeind gebleven. Een mooi compliment voor ons eerdere werk!

Structuurvisie Achterhoek | Royal HaskoningDHV

Structuurvisie Achterhoek | Royal HaskoningDHV

Contact

Wouter Porton

Strategic Consultant Sustainable Urban Development

Amersfoort, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde diensten