Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in september gestart met de m.e.r.-procedure voor de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor een interactieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, en een analyse van de vereisten aan de te nemen Projectbesluiten Omgevingswet.
Start procedure MER en Projectplan Omgevingswet Sterke Lekdijk | Royal HaskoningDHV

Foto: Het digitale en interactieve NRD. Copyright foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Lekdijk beschermt de Randstad tegen overstroming

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is daarom het project Sterke Lekdijk gestart. De noodzakelijke dijkversterking wordt in zeven deelprojecten uitgevoerd. Voor een eenduidige werkwijze en heldere communicatie is één NRD geschreven op basis waarvan alle milieueffectrapportages in de deelprojecten opgesteld gaan worden.

Interactief en digitaal NRD

Op verzoek van het waterschap is de NRD digitaal en interactief gemaakt. Het resulterende iReport is met enthousiasme ontvangen door bestuur en bevoegd gezag en maakt aan de hand van kaart, beeld en videomateriaal de gepresenteerde informatie voor alle betrokkenen toegankelijk. Ook sluit het digitaal rapporteren aan op de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet

Het waterschap anticipeert op de Omgevingswet die in de loop van het project van kracht wordt. Royal HaskoningDHV heeft daarom een analyse gemaakt van de vereisten in deze Omgevingswet ten aanzien van de projectbesluiten die genomen moeten worden, en op basis daarvan een openbare kennisgeving opgesteld, die te zijner tijd gepubliceerd wordt.

Jan Willem Vrolijk, Omgevingsmanager van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “We hadden Royal HaskoningDHV een niet alledaagse vraag gesteld; een start van de NRD voor de m.e.r.-procedures en de projectbesluiten Omgevingswet, voor meerdere projecten van de Sterke Lekdijk. Royal HaskoningDHV heeft, naast goede procesbegeleiding en inhoudelijke bijdrage, constructief meegedacht over de wijze waarop we dit het beste konden doen. De innovatieve presentatie via het iReport is een meerwaarde om de participatie van betrokkenen te vergroten”.

Contact

David Heikens

Senior adviseur waterveiligheid, Adviesgroep Rivieren en Kusten

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten