Royal HaskoningDHV heeft, samen met Rho adviseurs voor leefruimte, de thematische staalkaart omgevingsplan bedrijfsmatige activiteiten opgesteld.Het omgevingsplan is hét kerninstrument van de Omgevingswet. Het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' ontwikkelt de zogeheten staalkaarten.Een staalkaart is geen compleet omgevingsplan, maar toont voor een afgebakend gebied of thema aan de hand van voorbeeldregels welke nieuwe mogelijkhedende Omgevingswet biedt om onderdelen van de fysieke leefomgeving en activiteiten te reguleren.

Deze staalkaart is gericht op het thema bedrijfsmatige activiteiten. Daarbij is gevarieerd in verschillende soorten gebieden, processen, systematieken en regels over bedrijfsmatige activiteiten. Met deze staalkaart wordt beoogd de uitvoeringspraktijk te inspireren en op weg te helpen bij het maken van een omgevingsplan rondom het thema bedrijfsmatige activiteiten, zonder dat de voorbeelden de status krijgen van een handreiking die één op één overgenomen kan worden.

Volgens Marco Lurks van de VNG “wordt met deze staalkaart een stap gezet van het oude naar het nieuwe stelsel die herkenbaar en goed navolgbaar is.”Een opvallend verschil met het bestemmingsplan is dat het omgevingsplan regels gaat bevatten over de belasting door geluid, geur, trillingen en externe veiligheidsrisico’s door bedrijfsmatige activiteiten. Deze regels worden nu nog gesteld in het milieuspoor (omgevingsvergunning milieu en het activiteitenbesluit). De staalkaart bedrijfsmatige activiteiten gaat hier uiteraard uitgebreid op in.

Onderdeel van de staalkaart is een alternatieve benadering voor de nu nog veel gehanteerde VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. In aanloop naar de Omgevingswet heeft de VNG besloten de publicatie niet meer te actualiseren. De staalkaart biedt een alternatief, waarmee nu al aan de slag kan worden gegaan! Zie de nieuwe publicatie van de VNG over milieuzonering Nieuwe stijl, die in mei 2019 beschikbaar komt.

Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten  | Royal HaskoningDHV

Foto: voorblad staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan

Gerelateerde markten