Een complexe opgave

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) maakt ProRail ‘spoorboekloos’ reizen mogelijk op de drukste trajecten. Dit betekent elke tien minuten een trein. Voor de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL) moet ProRail hiertoe de capaciteit op het spoor verhogen. 

In 2019 is Royal HaskoningDHV begonnen met het ontwerpen van een set maatregelen om de benodigde capaciteitsverhoging mogelijk te maken. Dit is een complexe opgave. Met gerichte aanpassingen van het spoornetwerk, zoals snellere wisselverbindingen, het aanpassen van perrons en de bouw van geluidsschermen, moet de gehele SAAL-corridor geschikt gemaakt worden voor grotere aantallen treinen en reizigers. Samen met de geplande uitrol van ERTMS (European Rail Traffic Management System) maakt dit de SAAL-corridor klaar voor de toekomst.

Gezamenlijke aanpak voor integraal ontwerp en realisatie

In dit project werken ProRail en Royal HaskoningDHV intensief samen als één team. Er is wekelijks technisch overleg, waarin bepaald wordt welke acties het ontwerpteam de komende tijd gaat uitvoeren. We houden ontwerpsessies met specialisten van ProRail, NS en met andere belanghebbenden rond het spoor, waaronder gemeentes en omwonenden. Zo creëren we gaandeweg duidelijkheid hoe de maatregelen voor de SAAL-corridor eruit komen te zien, wat ze gaan opleveren en welke investeringen benodigd zijn. We berekenen welke prestaties de SAAL-corridor uiteindelijk gaat leveren in termen van rijtijden en mogelijkheden voor de dienstregeling van de toekomst. De implementatie van ERTMS op deze corridor verwerken wij integraal in deze plannen.

Is het ontwerp gereed, dan begeleiden wij ProRail bij het contracteren van een aannemer en laten we de maatregelen realiseren. In 2027 moeten alle wissels, sporen, perrons en geluidsschermen zijn gebouwd.

Met een helder en gedragen ontwerp naar een toekomstbestendige SAAL-corridor 

Het projectteam van Royal HaskoningDHV zorgt voor een helder en gedragen ontwerp van alle benodigde maatregelen. Hiermee kan ProRail tijdig afspraken maken met het ministerie over de kosten en de risico’s. In 2022 gaan we beginnen met bouwen. In 2027 zullen alle maatregelen in dienst zijn genomen, en is de SAAL-corridor (Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad) klaar voor de toekomst.
 

Contact

Meer informatie

DigitalRail

Gerelateerde markten