Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een structuurvisie Mainport-Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer. Een belangrijk onderdeel van deze visie was het verkennen van de mogelijkheden van een verdere ontwikkeling van het gebied tussen Amsterdam, Zuidas en Schiphol. Dit wordt wel de airport corridor genoemd.

Royal HaskoningDHV heeft in deze verkenning de rol van regionaal ontwerper vervuld, en de ontwikkelingspotenties op verschillende schaalniveaus in beeld gebracht. Deze hebben we vervolgens doorvertaald in een perspectief en programma.

Structuurvisie Mainport-Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer | Royal HaskoningDHV

Airportcorridor Zuidas | Royal HaskoningDHV

Contact

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten