De opgave: een uitgewerkt ontwerp

Op het baanvak Eindhoven - Venlo naderen enkele wissels het einde van hun levensduur. Voor de locaties Helmond en Griendtsveen heeft ProRail besloten de wissels die het betreft niet te vernieuwen, maar te saneren. Hiervoor is behoefte aan een uitgewerkt ontwerp met bijbehorende gedetailleerde kostenraming.

Een gezamenlijke aanpak aan de basis

ProRail heeft RoyalHaskoningDHV gevraagd om eerst het Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) op te stellen. In deze fase worden de hoofdlijnen van het ontwerp vastgesteld, om zo te komen tot een onderbouwde kostenraming. 
Een eerste stap was het organiseren van een ontwerpatelier, om samen met de belangrijkste stakeholders te bepalen welke aanpassingen nodig zijn. Tijdens deze fase heeft Royal HaskoningDHV bovendien een gezamenlijke risicosessie georganiseerd waarin de belangrijkste risico’s voor de realisatie van het project in kaart zijn gebracht. Tot slot zijn voorgestelde afwijkingen van de ontwerpvoorschriften vastgelegd en uitgewerkt, zodat toestemming verkregen kon worden van de vakdeskundigen. 

Beheersing projectscope essentieel 

Beheersing van de projectscope was essentieel. Samen met het ProRail projectteam is systematisch gekeken naar de optimalisaties in alignement en van het overwegontwerp, zodat goed onderbouwde keuzes gemaakt konden worden voor het project. Met behulp van simulatie heeft Royal HaskoningDHV een analyse gemaakt van eventuele knelpunten in de dienstregeling en mogelijke verbeteringen geïnventariseerd. Vervolgens is het FIS uitgewerkt in het bijbehorende Railverkeerstechnisch Ontwerp (RVTO).  Dit ontwerp is afgestemd met de stakeholders waaronder de afdeling Railverkeerstechniek van ProRail. Dit vormt een solide basis om het project aan te besteden en te laten realiseren. 

Het resultaat

Het projectteam van ProRail heeft voldoende input voor de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp, en vervolgens aanbesteding en realisatie. De gemaakte keuzes in ontwerp en scope zijn goed afgestemd, onderbouwd en vastgelegd om latere discussies of scopewijzigingen zo veel mogelijk te beperken. 

Contact

Mark Niewold

Directeur Business Unit Rail
  +31631643440
  [email protected]
  LinkedIn

Neem contact op

Meer informatie

DigitalRail

Gerelateerde markten