De aanleiding

Initiatiefnemer van dit bijzondere project is Onderwijsbureau Meppel, dat voor 460 basisscholen in Noord-Nederland een breed pakket aan dienstverlening verzorgt en de basisscholen mobiliseert die gaan deelnemen aan dit duurzaamheidsproject. Samen met Hotze Hofstra, van ‘HOTZE ruimte voor duurzame ontwikkeling’, is in 2014 begonnen met een inventarisatie van de belangstelling bij schoolbesturen om deel te nemen.

“Alles begon met een schoolbestuurder die me om tips vroeg, omdat hij overwoog zonnepanelen te plaatsen”, licht Hotze Hofstra toe. “En dat mondde uiteindelijk uit in een enquête die Onderwijsbureau Meppel hield onder alle scholen die bij hen zijn aangesloten. De hoofdvraag was: willen jullie iets doen met duurzaamheid, en zo ja, is zonne-energie dan een optie? Van de scholen die reageerden bleken 142 serieus geïnteresseerd. Ze gaven daarbij ook aan dat ze niet weten hoe ze dit moeten aanpakken.”
Kinderen bekijken een zonnepaneel | Royal HaskoningDHV

Uitgebreide expertise op gebied van zonne-energie en inspecties

Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor de aanbesteding, contract management en de bouwbegeleiding. We zijn geselecteerd vanwege onze uitgebreide expertise op het gebied van zonne-energie en ervaring met inspecties van scholen. In opdracht van Onderwijsbureau Meppel hebben we alle scholen geïnspecteerd en de technische staat van daken en elektrische installatie beoordeeld.

Jan de Wit: ‘We zijn trots om te kunnen bijdragen aan deze grootschalige energietransitie bij scholen. De deelnemende scholen lopen hierin voorop in Nederland. Tevens betrekken ze de kinderen, de volwassenen van de toekomst, bij de stappen richting een duurzame toekomst en dat is belangrijk!’

Veiligheid is topprioriteit

Daarnaast zijn we tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding en veiligheidsinspecties. Veiligheid heeft topprioriteit in dit project. “Hoe pak je een dergelijk project aan op een school die in bedrijf is? Hoe zorg je dat de kinderen geen enkel gevaar lopen tijdens het op het dak tillen van de panelen met hijskranen? Je kunt een school immers niet zomaar 1 of 2 dagen stilleggen”, stelt Jan de Wit.

De meerwaarde

Basisscholen vallen net als de Nederlandse huishoudens meestal in de categorie kleinverbruikers en hebben gewoon een meterkast in de hal en een maandelijkse energierekening. Een gemiddelde basisschool betaalt per jaar echter 10 tot 30 duizend euro voor zijn energieverbruik. Dat laatste geldt voor een basisschool met ongeveer 250 leerlingen. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat door 40 tot 80 zonnepanelen op hun dak te plaatsen, scholen helemaal energieneutraal kunnen worden. De schoolbesturen besparen zo dus niet alleen fors op hun energielasten, maar dragen ook bij aan de transitie naar duurzame energie.

Adjunct-directeur Geert Boltjes van het Onderwijsbureau Meppel: “In onze dienstverlening houden wij rekening met de effecten voor de komende generaties. Wij ondersteunen schoolbesturen bij het bewustwordingsproces van duurzaam ondernemen. Wij hebben niet alleen oog voor onze schoolbesturen, maar ook voor de omgeving waarin wij en onze schoolbesturen actief zijn. Daarom streven we ernaar om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.”