In opdracht van de afdeling Facility Management Nederland van Douwe Egberts regisseert Royal HaskoningDHV de investeringen en exploitatie (OPEX- en CAPEX-begrotingen), is de contractmanager voor de main contractor en verzorgt de projecten van voorbereiding tot oplevering.
Royal HaskoningDHV heeft een permanente vertegenwoordiging on-site, waar onze teams zich dagelijks bezighouden met de diverse aspecten van Douwe Egberts' vastgoed.

Douwe Egberts Vastgoed Utrecht

Douwe Egberts is op deze manier verzekerd van up-to-date kennis en capaciteit voor een aspect uit haar bedrijfsvoering dat als 'non-core business' wordt geclassificeerd. Royal HaskoningDHV zorgt voor een kostenefficiënte instandhouding van het vastgoed, zonder dat er op het gebied van regelgeving, veiligheid of milieuaspecten wordt ingeboet.