Om de internationale concurrentiepositie van onze tuinbouwsector te versterken, willen de zes Greenports de krachten meer bundelen en zal de samenhang met de Mainports Rotterdam en Schiphol moeten worden versterkt. Royal HaskoningDHV is gevraagd om de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden te begeleiden. Daarvoor werken we naar een nationale agenda.

Tuinbouwkassen  | Royal HaskoningDHV

Nederland: Feeding the world

Met deze ambitie hebben de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de sector onlangs het concept ‘Greenport 3.0’ uitgewerkt. Dat staat voor een geïntegreerd netwerk van Greenports, productiegebieden en synchromodale hubs die onze tuinbouw met de wereld verbinden. Het nationale programma gaat inzetten op versterken van het netwerk, een duurzame thuisbasis voor handel en productie, innovatie binnen de sector en cross-overs die bijdragen aan een leidende positie van ons land in “feeding the world”.

Structurele basis voor alle partners

Het concept Greenport 3.0 is een initiatief van het grote bedrijfsleven en onderbouwd via MIRT-onderzoek van de ministeries en de Provincie Zuid-Holland. De consultants van BCIglobal hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld.

Wij zijn gekozen om het traject naar een actiegerichte agenda te begeleiden als scharnierpunt tussen het onderzoek en een publiek-private governance. Daarvoor vond op 14 november jl. in het Rosarium in Boskoop een eerste klankbord plaats. Het is de bedoeling dat de nationale agenda er in het voorjaar van 2017 ligt.

Gedeeld Eigenaarschap

We hebben deze opdracht gewonnen vanwege onze kennis en ervaring met de opdrachtgever én in het netwerk van de opdrachtgever. Maar ook op basis van onze filosofie van ‘gedeeld eigenaarschap’ rond kansrijke projecten en pilots. De lessen uit ons gelijknamige boek proberen we opnieuw in praktijk te brengen.

Contact

Pieter van Ree

Senior Consultant interbestuurlijke samenwerking

Nijmegen, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten