Een belangrijke Nederlandse railcorridor loopt van Rotterdam via Moerdijk, Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo en verder naar het Ruhrgebied. Deze Brabantse corridor speelt zowel voor het goederenvervoer als voor het personenvervoer een belangrijke rol. Op delen van deze route wordt het personenvervoer geïntensiveerd in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), waar Royal HaskoningDHV eerder ook bij bijvoorbeeld Boxtel al mee te maken had.

Daarnaast spelen er ambities: Eindhoven wil graag een internationaal station worden, en Gilze-Rijen en Tilburg willen de perronsituaties verbeteren. En er zijn knelpunten: oversteekbaarheid, leefbaarheid (geluid en trillingen) en veiligheid zijn de voornaamste.

Deze opdracht van Royal HaskoningDHV voor de provincie Noord-Brabant was gericht op het in kaart brengen van de kernpunten van een ‘robuuste Brabantroute; om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, en tot een gezamenlijk verhaal richting de Minister te kunnen komen. We hebben de inventarisatie samengebracht in een basiskaart en een kernpuntenkaart met de hoofdlijnen. De opdracht is in een maand uitgevoerd.