De infrastructuur en de beeldkwaliteit van de Transportzone Zeebrugge voldoen niet meer aan de huidige behoeften en wensen. In opdracht van POM West-Vlaanderen is gekeken hoe het gebied een kwaliteitsimpuls kon krijgen. Hiertoe is als eerste de huidige problematiek op het terrein in beeld gebracht en besproken met de ondernemers. Ook is gekeken welke omgevingsprojecten in de toekomst zijn voorzien rondom de Transportzone. Vervolgens is een ontwikkelingsvisie opgesteld, die laat zien welke fysieke ingrepen nodig zijn om het terrein een impuls te geven. De visie is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma (projectenoverzicht), met daarbij telkens de verwachte kosten en de actiehouder. Voorgesteld is ook om een lichte vorm van parkmanagement in te voeren, waarmee het beheer op de langere termijn wordt geborgd. Eindresultaat is een uitgewerkte visie die is vertaald in projecten, en daarmee klaar is voor uitvoering.

Concept visiekaart revitalisering transportzone Zeebrugge | Royal HaskoningDHV