Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer staat te boek als een van de hoogtepunten van de Nederlandse waterbouwkunde. Het werd gebouwd in 1918 en is nog steeds het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal kreeg zelfs een vermelding op de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer | Royal HaskoningDHV

De uitdaging

Om de bijzondere status van dit monumentale gemaal nog vele decennia te kunnen behouden, worden zowel de machines als het gebouw met veel zorg en inzet onderhouden. In 2011 werden de eerste stappen gezet voor renovatie van het gemaal onder de waterlijn. Wetterskip Fryslân verzocht Royal HaskoningDHV om het project te leiden.

Onze oplossing

Drie jaar lang heeft Royal HaskoningDHV aan de restauratie gewerkt. De complete constructie van het gemaal is in oude glorie hersteld en het mechanische deel is gereviseerd. De vier grote ketels hebben groot onderhoud gehad waarbij asbest is verwijderd en vervangen door niet schadelijke materialen. Het gemaal is tegelijkertijd verbeterd en veiliger gemaakt met onder andere een sprinklerinstallatie. De originele sluisdeuren van 1917 zijn hersteld en teruggehangen.
Tijdens de restauratie is het gemaal helemaal drooggezet en is het complex op ruim 160 locaties met laser ingemeten. 
Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer | Royal HaskoningDHV

3D-scanning

Binnen en buiten het gemaal, maar ook onder de waterlijn, in de aardedonkere ´catacomben´ waar nog ongeveer 30 cm water stond. Voor de renovatie werden 0-meting scans gemaakt en speciaal voor het bezoekerscentrum een 3D scan van het gemaal. Het Woudagemaal beschikt nu over diverse visualisatiemogelijkheden: 2D/3Dtekeningen, filmanimaties, bouwplaten, 3D printen en een virtuele rondgang door het gemaal.

Royal HaskoningDHV is het ingenieursbureau met de langste geschiedenis op het gebied van gemalen. Al 135 jaar dragen wij bij aan het op peil houden van het water in de polders. Grote stoomgemalen waren onze eerste projecten bij de oprichting van ons bureau in 1881. Daarna zijn wij betrokken geweest bij vele andere gemalen.