Waalkade. © Colijn en Reef
© Colijn en Reef

Uit onderzoek van de Waalkade in Nijmegen medio 2012 bleek dat de oude grond- en waterkerende damwandconstructie instabiel was. De veiligheid van de binnenstad van Nijmegen was in het geding en de oude damwand moest zo snel mogelijk worden vervangen. Er diende rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische objecten, eventuele niet-gesprongen explosieven, ondergrondse restanten van fundaties en kelders, en mogelijke bodemverontreinigingen van voormalige industriële bedrijvigheid.

Onze aanpak

Gelijktijdig met ons ontwerp van een nieuwe damwand en de herinrichting van de Waalkade, hebben we de benodigde grond-mechanische en milieutechnische onderzoeken uitgevoerd. Op basis van het ontwerp en de onderzoeksresultaten hebben we in het voorjaar 2013 de benodigde vergunningen verkregen voor de uitvoeringswerkzaamheden en saneringsmaatregelen. Inmiddels was in samenwerking met de gemeente Nijmegen een contract opgesteld voor de aanbesteding.

Het resultaat

De complexe situatie en spoedeisende omstandigheden hebben geleid tot een integrale uitvoeringsaanpak voor de benodigde werkzaamheden. Het resultaat voor de opdrachtgever was een spoedige en efficiënte realisatie en kwaliteitsborging. Onze ervaring met complexe problematiek, onze aanpak van onvoorziene omstandigheden en de flexibiliteit van inzet van onze medewerkers hebben geleid tot een vernieuwde duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor de binnenstad van Nijmegen.

Gemeente Nijmegen: "Royal HaskoningDHV is een deskundig partner voor deze duurzame klus".