Appelscha Hoog

In april 2012 gaf de gemeente Ooststellingwerf (Zuidoost-Friesland) aan Royal HaskoningDHV opdracht om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het onderzoek moest de bodemkwaliteit bepalen op een locatie waar in de toekomst mogelijk een recreatiemeer zou worden aangelegd. Wat begon met een bodemonderzoek, leidde tot nauwe betrokkenheid bij het planningsproces voor het recreatiemeer. Die betrokkenheid bestond uit ruimtelijk advies, het opstellen van vergunningen, het contractontwerp en diverse toegepaste technische expertises. De gemeente Ooststellingwerf vond in moeilijke tijden in Royal HaskoningDHV een partner in ondernemerschap. Een partner die hun visie tot werkelijkheid kon maken.

Als vervolg op het bodemonderzoek verzocht de gemeente ons een ontwerp voor de gebiedsontwikkeling op te stellen, waaronder het meer, recreatievoorzieningen, parkeerplaatsen en ecologie. Royal HaskoningDHV stelde een haalbaarheidsontwerp op en de gemeente vroeg ons vervolgens om haar te helpen dit ontwerp te uit te voeren. In feite had de gemeente behoefte aan een projectpartner die haar kon ontzorgen door de risico's aan te geven, onderzoeken uit te voeren en plannen op te stellen. Het kritieke onderdeel in het project was de koppeling met een ander project in de regio, de verbreding van de provinciale weg N381. Zand dat werd uitgraven bij de aanleg van het recreatiemeer werd gebruikt voor de uitbreiding van die N381. Tijd was daarom een kritieke factor.

Royal HaskoningDHV heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder een hydrologisch onderzoek, een stabiliteitsonderzoek, een gedetailleerd bodemonderzoek en een bodembalans. Deze onderzoeken hebben bijgedragen aan een Passende Beoordeling (controle van de effecten op de natuur), een Milieueffectrapportage, een graafvergunning en het bestemmingsplan. Deze documenten worden nu opgesteld en we zijn momenteel betrokken bij het contractmanagement. Dit project is een mooi voorbeeld van het multidisciplinaire karakter van ons bedrijf en ons vermogen om de lasten van onze opdrachtgevers met onze expertise te verlichten.

We hebben ook zorg gedragen voor de communicatie rondom het project, door openbaar overleg met bewoners en andere geïnteresseerden bij te wonen. Tevens hebben we de communicatie verzorgd met de Commissie m.e.r., de onafhankelijke commissie die over de kwaliteit van milieueffectrapportages gaat.