Royal FloraHolland is een Nederlandse coöperatie die al meer dan 100 jaar de verbindingen legt tussen kwekers en afnemers in de wereldwijde sierteelt wereld. Een logistieke keten met meer dan 100.000 transacties per dag en miljoenen planten en bloemen in maar liefst 400.000 soorten. Die wereld is fors aan het veranderen, mede door de voortsnellende digitalisering van deze internationale marktplaats. In de afgelopen jaren is daarom binnen Royal FloraHolland hard gewerkt aan een nieuwe strategie (“Visie 2020”). Royal HaskoningDHV ondersteunt Royal FloraHolland bij het doorvoeren van de hiermee samenhangende vastgoedopgave.

In de nieuwe strategie van Royal FloraHolland staan twee thema’s centraal: “Flowering the world together” en “Planting seeds of opportunity for our Members”. De ambitie hierbij is om betere marges te realiseren voor de leden en hun klanten, én om er voor te zorgen dat meer consumenten wereldwijd meer geld besteden aan bloemen en planten. Deze strategie heeft uiteraard ook gevolgen voor de omvang en aard van het met name Nederlandse vastgoed en de hiermee gerelateerde investeringen en operationele kosten. Als onderdeel van deze nieuwe strategie heeft Royal FloraHolland ook besloten om terug te keren naar de basis van de coöperatie, en in die gedachte de niet-kernactiviteiten onder te brengen bij professionele partners.

Projectmanagement vastgoedopgave

Tegen die achtergrond is er medio 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Royal FloraHolland en Royal HaskoningDHV voor het leveren van projectmanagement voor de vastgoedprojecten op de locaties in Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. In die overeenkomst – welke medio 2016 is doorontwikkeld en aangescherpt– is ook een verdergaande samenwerking tussen het eigen FM projectbureau van Royal FloraHolland en Royal HaskoningDHV vastgelegd, evenals een verdere professionalisering van dit FM projectbureau. Doel hiervan is om met een grotere voorspelbaarheid de omvangrijke portfolio aan kapitaalsinvesteringen in het vastgoed, inclusief de benodigde technische basis installaties, efficiënter op te leveren. Gezamenlijke bijeenkomsten waarin de projectmanagers van Royal HaskoningDHV hun project ervaringen delen met de collega’s van het Royal FloraHolland projectbureau zijn een concreet voorbeeld van deze professionaliseringsslag.

Efficiënt, transparant, eenduidig en duurzaam

Inmiddels zijn er forse vorderingen gemaakt in het efficiënter, transparanter, eenduidiger en duurzamer inrichten van het totale vastgoed proces vanaf de initiatief fase tot en met het opleveren van de betreffende verbouw- en nieuwbouwprojecten. Aantoonbaar zijn vooral aan de voor– en achterkant van dit leverings proces verbeteringen doorgevoerd in de organisatie en de keuze van de bemensing, in de benodigde procedures en in de standaardisatie van de documenten.  En er wordt nog iedere dag aan nieuwe verbeterstappen gewerkt. Alles wat we daarbij gezamenlijk doen, vindt plaats in “the best interest of Royal FloraHolland” en draagt substantieel bij aan de doelstellingen zoals bepaald in Visie 2020.

Paola van der Spek, afdelingsmanager FM Projecten binnen Royal FloraHolland: Het is een zoektocht die we afgelopen jaar samen hebben afgelegd. Hoe maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring, hoe versterken we elkaar en hoe gaan we samen continue verbeteren. Door met elkaar in gesprek te zijn, te signaleren en te constateren kom je verder. Samen hebben we kleine stappen vooruit gezet, successen gevierd en een mooi resultaat neergezet. De gezamenlijke bijeenkomsten die we hebben ingericht om ervaringen te delen dragen daar zeker aan bij.

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten