Een belangrijk deel van de procesautomatisering (hierna: PA) van de afvalwaterzuiveringsinstallaties (inclusief de rioolgemalen) van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) is verouderd en aan vervanging toe. Dit gegeven én de gewenste verandering in de inrichting van de PA en de procesvoering van de awzi’s, heeft geleid tot een Visie Procesautomatisering en een Visie Bedrijfsvoering. Deze beide visiedocumenten zijn plannen op tactisch niveau. Rijnland wil met deze plannen grote stappen zetten naar een efficiënte en effectieve inzet van de PA.

Project Procesautomatisering Rijnland | Royal HaskoningDHV

De uitdaging

De uitrol van genoemde plannen is een omvangrijk programma: binnen vijf jaar realiseren van de PA-projecten voor 17 zuiveringen en 80 bijbehorende gemalen. Daarnaast wordt een Centrale Proceskamer technisch ingericht. Rijnland heeft een raamovereenkomst gesloten met drie ingenieursbureaus, waaronder Royal HaskoningDHV en twee system integrators.

Onze opdracht

Royal HaskoningDHV voert – in zeer nauwe afstemming met het hoogheemraadschap – alle noodzakelijke werkzaamheden uit voor een correcte implementatie van de nieuwe procesautomatisering. De werkzaamheden zijn conform de basiseisen van Rijnland (de PA standaard) van de in totaal 17  zuiveringseenheden (afvalwaterzuiveringen met bijbehorende rioolgemalen) vanaf de initiatieffase tot en met het einde van de onderhoudstermijn.

De oplossing

Op hoofdlijnen is Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor: de inventarisatie van de bestaande situatie, het vervaardigen van een functioneel ontwerp, de testplannen en testprotocollen, het projectbestek, het verschaffen van basisinformatie, de FAT/SAT/SIT evenals de begeleiding van het werk van de system integrator tijdens de uitvoerings- en nazorgfase.

Het resultaat

Vanaf 2018 zijn alle 17 zuiveringseenheden van Rijnland met een nieuw en uniform besturingssysteem via de Centrale Proceskamer én lokaal te bedienen.

Contact

Ron van der Kroef

Project manager & Consultant Waste Water

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten