Zwemwater Havenstrandje Marken

Royal HaskoningDHV houdt zich vanaf 2007 bezig met het opstellen van zwemwaterprofielen, zwemwaterjaarrapportages, bronanalyses, nadere beschrijving van blauwalgen, veiligheidsonderzoeken en inrichting van nieuwe zwemwaterlocaties.

Sinds jaar en dag wordt er gezwommen bij het Havenstrandje op Marken. Officieel is dit niet toegestaan, maar zoals op veel plekken in Nederland is zwemmen in niet-officieel aangewezen zwemwater gemeengoed. In 2013 heeft de gemeente Waterland het initiatief genomen om Havenstrandje Marken als officiële zwemwaterlocatie op de kaart te krijgen. Royal HaskoningDHV is begin 2013 door de gemeente gevraagd dit proces te ondersteunen en een zwemwaterprofiel op te stellen. Het resultaat: vanaf 1 mei 2014 is Havenstrandje Marken een officiële zwemwaterlocatie.

Voor potentiële zwemwaterlocaties in Rijkswateren (waar Havenstrandje Marken ook in ligt) dient het 'protocol aanwijzen en afvoeren van zwemwaterlocaties' gevolgd te worden. Dit protocol schrijft voor dat een initiatiefnemer, in dit geval gemeente Waterland, het initiatief neemt om Rijkswaterstaat en provincie te informeren over het voornemen om van Havenstrandje Marken een officiële zwemwaterlocatie te maken. In het protocol is eveneens uitgewerkt dat een potentiële zwemwaterlocatie aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. Belangrijkste voorwaarden zijn: een goede tot uitstekende zwemwaterkwaliteit (conform EU zwemwaterrichtlijn), een veilige zwemplek voor zwemmers, de aanwezigheid van een aantal voorzieningen zoals een informatiebord en afspraken over beheer en onderhoud.

De zwemwaterkwaliteit op Havenstrandje Marken is van 'uitstekende' kwaliteit. De bacteriologische parameters lagen gedurende het gehele zwemseizoen, van 1 mei tot en met 1 oktober 2013, ver beneden de norm. Deze normen zijn vastgelegd in de EU zwemwaterrichtlijn. Aanvullend is een inschatting gemaakt van het risico op blauwalgen. Op basis van visuele waarneming, metingen in het zwemwater (waterkolom) en het voorkomen van blauwalgen op dichtbijgelegen zwemwaterlocaties is de kans op giftige blauwalgen als zeer beperkt vastgesteld.

Zwemwaterlocatie Havenstrandje Marken is een veilige zwemplek. Het talud loopt flauw af en de waterdiepte van de zwem zone is niet meer dan 1 meter. Aan het begin van het zwemseizoen wordt er een drijflijn aangelegd tot waar zwemmers veilig kunnen zwemmen, voor Havenstrandje Marken is hiervoor een vergunning verleend door Rijkswaterstaat.

De aanwezige voorzieningen, informatie over de zwemwaterkwaliteit, de diepte van de zwem zone, de ligging van de drijflijn en noodnummers is allemaal opgenomen op het officiële EU zwemwaterbord (en tegenwoordig ook op www.zwemwater.nl). Het EU bord staat op elke officiële zwemwaterlocatie en is ter herkennen aan een karakteristieke blauwe kleur met daarop een topografische kaart.

De laatste stap voor het officieel aanwijzen van zwemwaterlocatie Havenstrandje Marken is het opstellen van een zwemwaterprofiel. Dit zwemwaterprofiel bevat een korte beschrijving van het zwemwaterbeleid, een gebiedsbeschrijving, een analyse van de zwemwaterkwaliteit en eventuele conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit en inrichting van de zwemwaterlocatie. Eind 2013 is dit profiel definitief opgeleverd.

Voor zwemwaterlocatie Havenstrandje Marken zijn binnen 1 jaar alle benodigde stappen uit het 'protocol aanwijzen en afvoeren van zwemwaterlocaties' uitgevoerd. Standaard wordt een looptijd van 2 jaar aangehouden. Het snelle aanwijzen van het Havenstrandje heeft te maken met het vlotte proces, uitstekende zwemwaterkwaliteit en duidelijke afspraken over het beheer en onderhoud.

Het resultaat mag er wezen en wordt eveneens benadrukt door onze opdrachtgever. Zij laten via een reactie aan ons weten dat ze onze inbreng efficiënt vinden en als zeer prettig hebben ervaren.