ROM-D, de ontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden, had behoefte aan een onderzoek naar de door hen beoogde grondprijzen op twee bedrijventerreinen. Daarbij was het vooral de vraag wat de concurrentiepositie van deze terreinen in de ruime regio zou kunnen zijn. Om een beeld te krijgen van de in de regio gehanteerde grondprijzen is gekeken naar (potentieel) concurrerende locaties in en rondom de regio Drechtsteden. De prijzen van de verschillende terreinen zijn geanalyseerd in samenhang met de boogde of behaalde kwaliteit op deze terreinen. Op grond van deze analyse en op basis van binnen ons bureau aanwezige expertise is de opdrachtgever geadviseerd over de te hanteren grondprijzen en de daarbij te hanteren strategieën.