© Royal HaskoningDHV

De stad Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn. Om richting aan dit doel te geven is Power2Nijmegen opgezet in 2012. De start van een co-creatieproces waarin vele partijen uit de stad meedenken hoe dit doel te bereiken. Partijen zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het is een uitdaging om al deze belangengroepen samen te laten brainstormen over een gezamenlijk doel; een energieneutrale stad in 2045. In eerste instantie waren we adviseur in het project, inmiddels is het project uitgegroeid tot een programma en zijn wij daar trekker van, samen met de gemeente.

Onze aanpak

Royal HaskoningDHV (bege)leidt Power2Nijmegen door integraal te werken en door te signaleren wat er nodig is tijdens dit proces. Enthousiasme erin houden, inhoudelijk scherp blijven, waar nodig partijen en de gemeente bijsturen, belangen uitspreken en eventueel stroomlijnen.

Inmiddels zijn we programmamanager, en bepalen we samen met de gemeente de strategie en de organisatiestructuur. Wij initiëren projecten die nodig zijn om het programma uit te voeren, waar ons bedrijf kennis en kunde aanlevert.

Het resultaat

Power2Nijmegen is een succes. Het is in de Nijmeegse gemeente een ‘merk’ geworden waar je bij wilt horen. Tevens is het een voorbeeld voor andere gemeenten. De samenwerking met de klant heeft de vorm van een partnerschap. We hebben bijvoorbeeld het initiatief genomen om een subsidiescan uit laten voeren om gelden beschikbaar te krijgen voor de uitvoering van de geformuleerde projecten. We verwachten binnenkort ook daadwerkelijk diverse subsidies aan te vragen.

European Green Capital Award

Nijmegen is als één van de vijf steden in Europa door de Europese Commissie genomineerd voor de Green Capital Award 2016. Het programma Power2Nijmegen levert een grote bijdrage aan de verduurzaming van Nijmegen en is één van de voorbeelden waardoor Nijmegen deze nominatie in de wacht heeft kunnen slepen.