De uitdaging

Royal HaskoningDHV had in opdracht van Waterschap Hollandse Delta de regie om te komen tot een goedgekeurd Projectplan Waterwet. Naast een gedegen dijkontwerp, was Royal HaskoningDHV gedurende 2011-2014 verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de aanvraag van vergunningen, inclusief bijbehorende risicobeheersing. De dijk Spui Oost ligt in landelijk gebied met twee dorpskernen, meerdere losse boerderijen en huizen direct aan de dijk. Daarnaast grenst de dijk aan beschermd natuurgebied, landbouwgebied en recreatieve faciliteiten. De verschillende belangen maakten het ontwerpen van de dijkversterking - vooral rondom de dorpskernen - een uitdagend proces. Uiteraard stond de eis van voldoende waterveiligheid bovenaan. Het  beperken van de ruimte van het nieuwe dijklichaam was op meerdere locaties essentieel om een goede inpassing in de omgeving te bereiken.

Planstudie Dijkversterkig Hoekse Waard | Royal HaskoningDHV

Onze oplossing

Voor het bereiken van overeenstemming heeft Royal HaskoningDHV regelmatig overlegd met overheden en direct belanghebbenden, gebaseerd op het Communicatieplan en de risicoanalyse. Het grootste deel van de dijk wordt in grond versterkt. Bij woningen zijn maatwerkoplossingen ontworpen in overleg met de bewoners. Aandachtspunten bij de dorpskernen waren dorpsgezicht en verkeersveiligheid. Dit is geborgd door inpassing van demontabele keringen en coupures. Tijdens het hele proces heeft Royal HaskoningDHV contact gehad met het programmabureau HWBP-2, provincie en gemeentes voor goedkeuring van de plannen.

Het resultaat

Een veilig en gedragen dijkontwerp. Royal HaskoningDHV heeft het ontwerp vastgelegd en onderbouwd in een Projectplan Waterwet en Milieueffectrapport, vergunningen aangevraagd, en vervolgens de documenten ter visie gelegd. 
Het waterschap Hollandse Delta neemt het stokje over voor de realisatiefase.

Lees meer

Gerelateerde markten