De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de partners (LVNL, Koninklijke Luchtmacht en MUAC) werken samen aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim. Dat is nodig, want de verwachting is dat het luchtruim in de toekomst steeds intensiever zal worden gebruikt. Met deze herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en capaciteit. In het programma Luchtruimherziening wordt bepaald hoe het luchtruim het beste kan worden ingedeeld, beheerd en gebruikt. Royal HaskoningDHV en het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) zijn door het ministerie van IenW gevraagd om het PlanMER voor de Luchtruimherziening op te stellen.

LUCHTRUIMHERZIENING: DOOR SAMENWERKING MINDER HINDER OP DE GROND EN MEER RUIMTE IN DE LUCHT 

Het programma Luchtruimherziening omvat twee belangrijke onderdelen: een nieuwe hoofdstructuur van het Nederlandse luchtruim én de modernisering van de afhandeling van het luchtverkeer. Het waarborgen van de veiligheid in het Nederlandse luchtruim is daarbij een harde randvoorwaarde. Men wil in de toekomst op een verantwoorde manier naar meer ruimte in het luchtruim, minder hinder op de grond en minder uitstoot van CO2. Een nieuwe balans in het Nederlandse luchtruim. 

PLANMER LUCHTRUIMHERZIENING

Op 14 januari j.l. is de ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de Luchtruimherziening gepubliceerd. Deze Voorkeursbeslissing is onderbouwd met een PlanMER. In het PlanMER Luchtruimherziening worden de gevolgen van deze nieuwe hoofdstructuur en de verschillende mogelijkheden van afhandelingsconcepten beschreven. Royal HaskoningDHV en NLR hebben (samen met BCI) afgelopen jaar ook het PlanMER voor de Luchtvaartnota opgesteld. De beleidskeuzes voor de toekomst van de Nederlandse luchtvaart in de Luchtvaartnota vormen de uitgangspunten voor de luchtruimherziening. Gedurende het proces is dan ook sprake van nauwe samenwerking en afstemming tussen het programma Luchtruimherziening en de Luchtvaartnota.

Het programma Luchtruimherziening heeft de afhandelingsmogelijkheden (zogeheten alternatieven) voor het luchtverkeer verkend en voorkeursbeslissing bepaald, waarna wij samen met NLR de afhandelingsmogelijkheden en de aanvullende maatregelen onafhankelijk hebben getoetst. Het PlanMER beschrijft niet alleen de effecten op milieu, maar ook de gevolgen voor de capaciteit en voor efficiënt gebruik en beheer van het luchtruim. Ook geeft het inzicht in het verloop van het interactieve keuzeproces van alternatieven en maatregelen.

De ontwerp-Voorkeursbeslissing ligt samen met het PlanMER en de Passende Beoordeling ter inzage tot en met 25 februari. RHDHV en NLR zijn ook betrokken bij het formuleren van de zienswijzen die over het PlanMER gaan.

Tenslotte

De huidige COVID-19-crisis heeft geleid tot fors minder civiel luchtverkeer. De verwachting is echter dat de civiele luchtvaart zich op de lange termijn zal herstellen en dat er weer schaarste zal ontstaan. Voor de militaire luchtvaart heeft deze crisis minder impact. 

Gezamenlijk met de duurzaamheids-doelstellingen maakt het een herziening van het luchtruim noodzakelijk. 

Meer informatie: https://www.luchtvaartindetoekomst.nl